Nyheter

24.5.2023 - Åland får världsminne - Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv upptaget i UNESCO:s världsminnesregister
Det autonoma öriket Åland har idag fått sitt första världsarv när Gustaf Eriksons rederiarkiv upptagits i UNESCO:s världminnesregister. Det åländska världsarvet är internationellt unikt och sällar...
Läs mer om Åland får världsminne - Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv upptaget i UNESCO:s världsminnesregister ›
15.11.2022 - Digitaliseringsprojekt blev publiksuccé
Idag kl. 8.30 sänds det bifogade pressmeddelandet från Helsingfors till media - uteslutet Åland där de berörda samarbetsparterna har kommit överens om att frågor som uttryckligen berör Åland och...
Läs mer om Digitaliseringsprojekt blev publiksuccé ›
15.11.2022 - Bokdonation till Ålands landskapsarkiv
Inko Jansson, son till diplomingenjören Hannes Jansson (1911-1994) överlämnar å dennes dödsbos vägnar till Ålands landskapsarkiv sin fars Alandica-boksamling, som har ingått i en större helhet...
Läs mer om Bokdonation till Ålands landskapsarkiv ›
7.10.2022 - Ålands landskapsarkiv har lånat ut ett centralt föremål för en ny utställning på Sjöhistoriska museet i Stockholm
Den 23 september öppnades utställningen Flykten från Baltikum 1943-1944 på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Utställningen bygger på museets dokumentation och forskning om andra världskrigets...
Läs mer om Ålands landskapsarkiv har lånat ut ett centralt föremål för en ny utställning på Sjöhistoriska museet i Stockholm ›
22.12.2020 - Åland med i enastående och unikt tidningsprojekt
Ålands landskapsarkiv önskar uppmärksamma lokal media om ett avtal som Ålands landskapsregering tecknat för att skapa en tjänst där tidningar kan tillgängliggöras digitalt. De egentliga...
Läs mer om Åland med i enastående och unikt tidningsprojekt ›
17.3.2020 - Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs tillsvidare för besökare
De publika utrymmena inkl. läsesalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands...
Läs mer om Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs tillsvidare för besökare ›
14.2.2020 - Utställning om kärlekens olika former
Idag på Alla hjärtans dag, Valentindagen respektive vändagen den 14 februari 2020 öppnades en miniutställning på Ålands landskapsarkiv med namnet ”Kärlekens olika former”. Utställningen upptar två...
Läs mer om Utställning om kärlekens olika former ›
11.12.2019 - Webbplatsen för Ålands landskapsarkiv har förnyats
Ålands landskapsarkiv lanserade sin nya webbplats måndagen den 9 december. Den nya webbplatsen innehåller uppdaterad information och har ett nytt utseende. Till skillnad från den tidigare webbplatsen...
Läs mer om Webbplatsen för Ålands landskapsarkiv har förnyats ›
15.10.2019 - Nordiska forskare intresserar sig för kriminalitet och brottsbekämpning på Åland
Nordiska samarbetsrådet för kriminologi ordnade den 8-10 oktober 2019 en konferens på Grönlands universitet i Nuuk. Programmet rubricerades på engelska som ”Crime, Punishment, Social Marginalization...
Läs mer om Nordiska forskare intresserar sig för kriminalitet och brottsbekämpning på Åland ›
22.8.2019 - Lövökongressen - ett unikt kartfynd
I år har det gått 300 år sedan Ålandskongressen eller Lövökongressen som den även kallas, de långvariga och resultatlösa fredsförhandlingarna mellan Sverige och Ryssland, vilka ägde rum i Lövö på...
Läs mer om Lövökongressen - ett unikt kartfynd ›