Åland med i enastående och unikt tidningsprojekt

Ålands landskapsarkiv önskar uppmärksamma lokal media om ett avtal som Ålands landskapsregering tecknat för att skapa en tjänst där tidningar kan tillgängliggöras digitalt. De egentliga pressmeddelandena sänds bifogat och de har även sänts onsdagen den 16.12.2020 till media enligt en annan sändlista. Som landskapsarkivarie vid Ålands landskapsarkiv önskar jag nyttja tillfället för att ytterligare framhålla följande (vänligen notera minister Hambrudds uttalande i Nationalbibliotekets pressmeddelande):

Jag önskar uppmärksamma i synnerhet två ålänningar, som vintern 2016 lyfte frågan om hur svårt det var att ta del av äldre tidningar digitalt. Det nyaste tidningsmaterial som då var tillgängligt på nätet sträckte sig till året 1910, sedermera har gränsåret förskjutits till 1929 för tidningar som kan erbjudas digitalt. Insändarna i media ledde till att det utreddes hur behovet på Åland, som var uppenbart - men som komplicerades av den avancerade lagstiftningen på området - kunde tillgodoses. Ett antal olika sätt att angripa problematiken utreddes till dess att Ålands landskapsarkiv fann den rätta konstellationen vad beträffar samarbetspartners för att driva projektet i hamn.

Jag önskar rikta ett särskilt tack till dipl.ing. Jerker Örjans och framlidne stadsarkitekten Folke Wickström vad gäller ett aktivt engagemang för att väcka denna fråga. Ett stort tack riktas även till samtliga samarbetspartners, ingen att förglömma, men i synnerhet bör finansiärerna och Svenska litteratursällskapet i Finland, som utgjort en verklig primus motor vid frambringandet av avtalet och andra bakomliggande avtal nämnas. I en internationell jämförelse kommer Åland och Ålands landskapsarkiv samt de övriga arkiven i Svenskfinland, vilka omfattas av avtalet att kunna erbjuda en tjänst, som kan beskrivas som helt enastående och unik.

Läs Nationalbibliotekets pressmeddelande om pressdigitaliseringen:

https://www.kansalliskirjasto.fi/sv/nyheter/alla-svensksprakiga-dagstidningar-som-publicerats-i-finland-digitaliseras-fram-till-2024

Läs finansiärernas pressmeddelande:

https://www.kulturfonden.fi/2020/12/16/sex-miljoner-dagstidningssidor-digitaliseras/

Läs Kopiostos pressmeddelande:

https://www.kopiosto.fi/sv/kopiosto/alla-svensksprakiga-dagstidningar-som-publicerats-i-finland-digitaliseras-fram-till-2024/

Publicerad 22.12.2020Uppdaterad 22.12.2020