Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

En gammal dombok

Till myndigheter

Det högsta överinseendet över arkivväsendet inom landskapet har Ålands landskapsregering. För att leda och övervaka arkivväsendet i landskapet och för att säkerställa att handlingar som hör till vårt åländska kulturarv bevaras och är tillgängliga för att främja forskning samt styra och utveckla arkivfunktionen upprätthåller landskapsregeringen ett landskapsarkiv (jfr arkivlagen för Åland § 3).

Ett av Ålands landskapsarkivs viktigaste uppgifter är att ge råd och anvisningar om dokument- och arkivhantering. På dessa sidor har vi samlat information och råd gällande arkivering, gallring och arkivets praktiska skötsel, samt information om överföring av material till landskapsarkivet. Sidorna är avsedda för personer som arbetar inom landskapet, kommunerna, kommunalförbunden och andra som avses i arkivlagens 1 § 1 mom. samt i tillämpliga delar, statliga myndigheter på Åland.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor gällande kommunens eller myndighetens dokumentförvaltning och arkivfunktion.

Publicerad 18.9.2018Uppdaterad 13.1.2020