Landskapsarkivet stängt den 19 juni

Ålands landskapsarkiv håller stängt onsdag den 19 juni 2024 på grund av personalens planeringsdag.

En gammal dombok

Till myndigheter

Det högsta överinseendet över arkivväsendet inom landskapet har Ålands landskapsregering. För att leda och övervaka arkivväsendet i landskapet och för att säkerställa att handlingar som hör till vårt åländska kulturarv bevaras och är tillgängliga för att främja forskning samt styra och utveckla arkivfunktionen upprätthåller landskapsregeringen ett landskapsarkiv (jfr arkivlagen för Åland § 3).

Ett av Ålands landskapsarkivs viktigaste uppgifter är att ge råd och anvisningar om dokument- och arkivhantering. På dessa sidor har vi samlat information och råd gällande arkivering, gallring och arkivets praktiska skötsel, samt information om överföring av material till landskapsarkivet. Sidorna är avsedda för personer som arbetar inom landskapet, kommunerna, kommunalförbunden och andra som avses i arkivlagens 1 § 1 mom. samt i tillämpliga delar, statliga myndigheter på Åland.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor gällande kommunens eller myndighetens dokumentförvaltning och arkivfunktion.

Publicerad 18.9.2018Uppdaterad 13.1.2020