Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Ålands landskapsarkivs ingång

Om landskapsarkivet

Ålands landskapsarkiv upprättades år 1978 i Självstyrelsegårdens utrymmen på Strandgatan 37 i Mariehamn. Ålands landskapsarkiv lyder under utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering. Enligt lagstiftningen styr och utvecklar landskapsarkivet dokumenthanteringen inom landskapsförvaltningen samt främjar användandet av arkiven.

Ett av landskapsarkivets viktigaste uppdrag är att ge landskapsmyndigheterna råd och anvisningar om dokument- och arkivhantering. Med arkivlagen (2004:13) för Åland som grund ska vi tillsammans med avdelningar, byråer och andra organ som lagen omfattar utarbeta arkivplaner.  I arkivplanen fastställs vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras.

Landskapsarkivet är även inkopplat i projekt som berör e-förvaltning och digitalisering – även film och ljud samt projekt med fokus på tillgängliggörandet av den åländska tidningspressen.

På dessa sidor kan du läsa mer om landskapsarkivets historia och verksamhet.

Publicerad 18.9.2018Uppdaterad 2.12.2019