Material på ArkivDigital

En del av arkiven på Ålands landskapsarkiv har digitaliserats av ArkivDigital. ArkivDigital är ett svenskt företag som producerar och tillhandahåller digitaliserade arkiv via nätet. För att använda ArkivDigital behöver man ett abonnemang.

Ålands landskapsarkiv erbjuder sina kunder gratis uppkoppling till ArkivDigitals databas från datorer i landskapsarkivets läsesal.

ArkivDigitals webbplats hittar du här

Lista över åländskt material på ArkivDigital

Kyrkoböcker

 • Kyrkoböcker från äldsta tid till omkring 1885 (husförhör, flyttade, födda, vigda och döda)

Ålands domsaga

 • Bouppteckningar 1706-1916
 • Domböcker 1606-1900
 • Domboksregister 1623-1758
 • Förmynderskapsprotokoll 1744-1808
 • Konkursakter 1788-1902
 • Lagfartsprotokoll 1744-1901
 • Ägodelningsprotokoll 1696-1806
 • Husesynsinstrument 1695-1895
 • Inkomna brev 1650-1773

Ålands häradsskrivare

 • Mantalslängder 1768, 1819-1880, 1890, 1895, 1899-1900, 1910-1915, 1919-1921, 1929-1933
 • Jordeböcker 1661-1890
 • Båtsmän 1741-1850 (spridda år)
 • Förteckningar över gästgiverier, kronobrevbärare, hemman och lägenheter, kronoholmar, m.m. 1789-1928 (spridda år)

Ålands kronofogde

 • Handlingar 1738-1925
 • Protokoll om lösdrivare 1789
 • Förteckningar över utfärdade skepparpass 1821, 1825, 1827-1832
 • Förteckningar över utfärdade resepass 1863-1900
 • Diarier över ankomna brev 1779-1906
 • Personförteckningar över diverse ämbetsmän och ståndspersoner, hantverkare, näringsidkare, främmande arbetare m.m. 1812-1906 (spridda år)

Lantmäteribyrån

 • Kartor och handlingar 1700-1973

Kontraktsprosten

 • Diverse protokoll och visitationshandlingar 1564-1879 (spridda år)

Kastelholms kronofängelse

 • Förteckningar över fångar 1804-1910 (spridda år)

Sjömanshus

 • Mariehamns sjömanshus 1875-1955
 • Vårdö sjömanshus 1868-1954
Publicerad 23.9.2019Uppdaterad 26.3.2024