Landskapsarkivet stängt den 19 juni

Ålands landskapsarkiv håller stängt onsdag den 19 juni 2024 på grund av personalens planeringsdag.

Landskapsarkivets läsesal

Våra tjänster

Läsesal

I vår läsesal kan man ta del av de arkiverade handlingarna som vi förvarar. Till hjälp finns förteckningar och register av olika slag samt en kunnig personal. Vår läsesal har 14 läsplatser, läsare för mikrofilm och för mikrokort samt tillgång till dator. 

Läsesalens aktuella öppettider framgår av sidan Kontakt & Öppettider.

Behöver du kopior?

Vi expedierar kopior av bouppteckningar, lagfarter, testamenten och andra dokument på beställning. Fotostatkopior kostar 50 cent / A4-sida f.r.o.m. den 1.7.2020. För bestyrkta kopior är priset 1,50 euro / A4-sida.

Övriga avgifter hittar du i vår prislista.

Bibliotek

Ålands landskapsarkiv har ett omfattande bibliotek med huvudsaklig inriktning mot Ålands historia. De flesta av våra böcker går att få som hemlån.

I landskapsarkivets bibliotek finns en god samling med anknytning till den åländska historien, självstyrelsen och lokalhistorien. Här finns även en hel del litteratur om Ålands närmaste omgivningar. Några ämnesområden är särskilt prioriterade i frågan om nyanskaffning. Det är centrala verk i lokalhistorien, genealogisk litteratur, litteratur med anknytning till de arkiv som vi förvarar samt lagstiftningstryck.

Våra böcker finns även på bibliotek.ax.

Att låna en bok

Vänligen kontakta vår personal när du vill låna en bok. Utlåning av böcker sker via vår läsesal. Alla lån ur biblioteket signeras med ett lånekvitto. Lånetiden är 30 dagar.

Du kan förlänga lånetiden genom att kontakta vår personal via e-post eller telefon.

Publicerad 18.9.2018Uppdaterad 28.10.2022