Landskapsarkivets läsesal

Våra tjänster

Läsesal

I vår läsesal kan man ta del av de arkiverade handlingarna som vi förvarar. Till hjälp finns förteckningar och register av olika slag samt en kunnig personal. Vår läsesal har 14 läsplatser, läsare för mikrofilm och för mikrokort samt tillgång till dator. 

Läsesalens aktuella öppettider framgår av sidan Kontakt & Öppettider.

Behöver du kopior?

Vi expedierar kopior av bouppteckningar, lagfarter, testamenten och andra dokument på beställning. Fotostatkopior kostar 50 cent / A4-sida f.r.o.m. den 1.7.2020. För bestyrkta kopior är priset 1,50 euro / A4-sida.

Övriga avgifter hittar du i vår prislista.

Bibliotek

Ålands landskapsarkiv har ett omfattande bibliotek med huvudsaklig inriktning mot Ålands historia. Här finns även en god samling genealogisk litteratur för forskare och övriga kunder, som besöker det åländska arkivverket.

I landskapsarkivets bibliotek finns en god samling med anknytning till den åländska historien, självstyrelsen och lokalhistorien. Här finns även en hel del litteratur om Ålands närmaste omgivningar. Några ämnesområden är särskilt prioriterade i frågan om nyanskaffning. Det är centrala verk i lokalhistorien, genealogisk litteratur, litteratur med anknytning till de arkiv som vi förvarar samt lagstiftningstryck.

Observera att utlåning av böcker sker endast via läsesalen. Vänligen kontakta vår personal när du vill låna en bok. Alla lån ur biblioteket ska signeras med ett lånkvitto. Lånetiden är 30 dagar.

Våra böcker finns även på bibliotek.ax.

Publicerad 18.9.2018Uppdaterad 30.11.2020