Kommunala och myndighetsmaterial

2019

Ålands landskapsarkiv har under 2019 mottagit följande kommunala och myndighetsmaterial:

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, ca 28 hyllmeter. Kartotek över bilar, 11 lådor. Handlingar, 3 hyllmeter.

Lantrådet. Böcker, 1 hyllmeter.

Sottunga kommun. Kommunhandlingar, ca 9 hyllmeter + 5 lådor. 

Vårdö kommun. Kommunhandlingar, 3,5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestöd 2017, 1 låda.

Ålands fastighetsverk. Handlingar, ca 1 hyllmeter.

Ålands lantmannaskola. Kassaböcker 1922-1948.

Ålands landskapsarkiv. Filmer, 4 kassar. 

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Lönehandlingar, ca 3,6 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Lagberedning. Handlingar, 0,1 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningen. Maskindagböcker, 3 st. Skeppsdagböcker, 4 lådor.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Fiskeribyrån. Tidskrifter, 0,18 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån. Handlingar, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Jordsbrokdsbyrån. Handlingar, 3,5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Ärendeakter, ca 22 hyllmeter. Fastighetsakter, ca 1 hyllmeter. Postbok, 1 band. Protokoll, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån. Äldre handlingar, 2,3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Ålands kulturdelegation. Ansökningshandlingar, 3 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, ca 4,6 hyllmeter.

Ålands museum. Brev, projekthandlingar, blandade, 2 lådor + 2 blad.

Ålandskontoret. Blandade handlingar, 2 lådor.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 5.12.2019