Kommunala och myndighetsmaterial

2023

Ålands landskapsarkiv har under 2023 mottagit följande material från myndigheter och kommuner: 

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, 18 hyllmeter. Körkortsansökningar, 0.9 hyllmeter.

Mariehamns stad. Fotografier, 1.5 hyllmeter.

Mariehamns tullkammare. Handlingar, 12 hyllmeter.

Sunds kommun. Handlingar, 5.5 hyllmeter.

Ålands fiskevårdscentrum Guttorp. Yngelbeställningar, 0.2 hyllmeter. Journaler, loggböcker m.m., 2.5 hyllmeter.

Ålands kulturdelegation. Vistelseansökningar, 0.08 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödhandlingar, 0.4 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Kansliavdelningen, Allmänna byrån. Brevkopior, protokoll, 0.65 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Kansliavdelningen, Byggnadsbyrån. Ritningar, byggnadshandlingar, kontrakt, 0.17 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Lönehandlingar, 3.3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån. Handlingar, 1.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån. Handlingar, 4 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelning, Kulturbyrån. Protokoll, en pärm.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelning, Åland 100-projekt. Projekthandlingar, 0.5 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 5 hyllmeter.

Ålands omsorgsförbund k.f. Handlingar, 15 hyllmeter.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 10.7.2023