Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ombeds alla våra kunder följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Kommunala och myndighetsmaterial

2021

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, 32.5 hyllmeter.

Landskapets fastighetsverk. Byggnadshandlingar, 0.9 hyllmeter. 

Mariehamns stadsbibliotek. Tidningar, 19 vol. Mikrokort, 1 låda.

Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete. Projekthandlingar, 1 hyllmeter.

Sottunga kommun. Handlingar, 2 lådor.

Sunds kommun. Böcker, lantdagen, 9 lådor.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödhandlingar, 0.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Protokoll och lönehandlingar, 3.2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelning, Trafiksäkerhetskonsulenten. Trafikundervisning m.m., 2.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning, Jordbruksbyrån. Dikeshandlingar, 11.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning, Skogsbruksbyrån. Handlingar, 1.5 hyllmeter. Skogsvägar, 33 vol.

Ålands landskapsregering, Regeringskansliet. Handlingar, 6.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Fastighetshandlingar, ärendeakter, protokoll, framställningar m.m. Ca 21 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelning, Miljöbyrån. Brev m.m., 3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån. Brevkopior 2017-2018, 0.4 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån. Marinarkeologiska handlingar, 12 hyllmeter. Gästböcker, 1 hyllmeter.

Ålands museum. Protokoll och brevkopior, 19 lådor.

Ålands naturbruksskola. Verksamhetshandlingar, 0.3 hyllmeter.

Ålands sjöfartsläroverk. Verksamhetshandlingar, 4 hyllmeter.

Ålands sjömansskola. Handlingar, 0.1 hyllmeter.

Ålandskontoret i Stockholm. Handlingar, 0.5 hyllmeter.

2020

Ålands landskapsarkiv har under 2020 mottagit följande material från myndigheter, kommuner och församlingar: 

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, ca 17 hyllmeter.

Lantmeteriverket. Förrättningshandlingar, 4 hyllmeter.

Sjöfartsgymnasiet. Handlingar, 7 hyllmeter.

Sottunga kommun. Kommunhandlingar, 9 pärmar + 3 lådor.

Sunds församling. Äldre handlingar, 1,5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödshandlingar, 5 mappar.

Ålands fastighetsverk. Handlingar, 7 pärmar.

Ålands landskapsidrottsnämnden. Handlingar, 3 buntar.

Ålands landskapsregering. Finansavdelning. Lönehandlingar, möteshandlingar, ca 3,5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering. Kansliavdelningen. Byggnadsbyrån. Handlingar, 9 pärmar.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Ärendeakter, ca 18 hyllmeter. Protokoll, ca 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning. Handlingar, 3 lådor.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Museibyrån. Handlingar, 9 kartonger. 1 gästbok.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Protokoll och brev, 6 pärmar.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Ålands kulturdelegation. Ansökningshandlingar, 1 bunt.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 6 lådor, 2 pärmar.

Vårdö kommun. Kommunhandlingar, 2,5 hyllmeter.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 30.7.2021