Kommunala och myndighetsmaterial

2023

Ålands landskapsarkiv har under 2023 mottagit följande material från myndigheter och kommuner: 

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, 18 hyllmeter. Körkortsansökningar, 0.9 hyllmeter.

Mariehamns stad. Fotografier, 1.5 hyllmeter.

Ålands fiskevårdscentrum Guttorp. Yngelbeställningar, 0.2 hyllmeter.

Ålands kulturdelegation. Vistelseansökningar, 0.08 hyllmeter.

2022

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, 2.5 hyllmeter.

Jomala kommun, Vikingaåsens grundskola. Lärardagböcker, diabilder m.m., 3 hyllmeter.

Kastelholms kronohäkte. Handlingar, 1 låda.

Konsumentklagonämnden. Handlingar, 0.06 hyllmeter.

Mariehamns stad. Fotografier, 8 pärmar (0.5 hyllmeter).

Sunds kommun. Biblioteks- och kulturnämndens handlingar, 0.3 hyllmeter. Övriga handlingar, 1.5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödhandlingar, 0.5 hyllmeter.

Ålands handelsläroverk. Dagböcker, direktionsprotokoll, kassaböcker, 0.6 hyllmeter.

Ålands hantverksskola. Handlingar, 6 lådor.

Ålands kulturdelegation. Bidragsansökningar, böcker m.m., 4.8 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Lönehandlingar, 4 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning, Skogsbruksbyrån. Diverse handlingar, 1 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Regeringskansliet. Almedalen, Alandicadebatt m.m., 0.1 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Registraturen. Ärendeakter, protokoll, framställningar m.m., 37.4 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelning, Miljöbyrån. Vattenförsörjning, miljökontrollprogram, 1.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån. Brevkopior, 0.31 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 4 hyllmeter. Miljöprövningsnämndens handlingar, 1 hyllmeter. Övrigt, 0.02 hyllmeter.

Ålands miljöprövningsnämnd. Dokument, 0.3 hyllmeter.

Ålands musikinstitut. Handlingar, 3.5 hyllmeter.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 3.2.2023