Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Kommunala och myndighetsmaterial

2020

Ålands landskapsarkiv har under 2020 mottagit följande material från myndigheter, kommuner och församlingar: 

Sjöfartsgymnasiet. Handlingar, 7 hyllmeter.

Sottunga kommun. Kommunhandlingar, 9 pärmar + 3 lådor.

Sunds församling. Äldre handlingar, 1,5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödshandlingar, 5 mappar.

Ålands fastighetsverk. Handlingar, 1 pärm.

Ålands landskapsidrottsnämnden. Handlingar, 3 buntar.

Ålands landskapsregering. Finansavdelning. Lönehandlingar, möteshandlingar, ca 3,5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering. Kansliavdelningen. Byggnadsbyrån. Handlingar, 5 pärmar.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Ärendeakter, 1 pärm.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Museibyrån. Handlingar, 9 kartonger.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Protokoll och brev, 6 pärmar.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Ålands kulturdelegation. Ansökningshandlingar, 1 bunt.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 2 pärmar.

Vårdö kommun. Kommunhandlingar, 2,5 hyllmeter.

2019

Ålands landskapsarkiv har under 2019 mottagit följande kommunala och myndighetsmaterial:

Centralvalnämnden. Valsedlar och handlingar, 2,1 hyllmeter.

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, ca 28 hyllmeter. Kartotek över bilar, 11 lådor. Handlingar, 3 hyllmeter.

Lantrådet. Böcker, 1 hyllmeter.

Sottunga kommun. Kommunhandlingar, ca 9 hyllmeter + 5 lådor. 

Vårdö kommun. Kommunhandlingar, 3,5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödshandlingar, 1 låda.

Ålands fastighetsverk. Handlingar, ca 1 hyllmeter.

Ålands lantmannaskola. Kassaböcker 1922-1948.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Lönehandlingar, ca 3,6 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Lagberedning. Handlingar, 0,1 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningen. Maskindagböcker, 3 st. Skeppsdagböcker, 4 lådor.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Fiskeribyrån. Tidskrifter, 0,18 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån. Handlingar, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Jordsbrokdsbyrån. Handlingar, 3,5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Ärendeakter, ca 22 hyllmeter. Fastighetsakter, ca 1 hyllmeter. Postbok, 1 band. Protokoll, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån. Äldre handlingar, 2,3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Ålands kulturdelegation. Ansökningshandlingar, 3 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, ca 4,6 hyllmeter.

Ålands museum. Brev, projekthandlingar, blandade, 2 lådor + 2 blad.

Ålands teknologicentrum. Handlingar, ca 3 hyllmeter.

Ålandskontoret. Blandade handlingar, 2 lådor.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 23.3.2020