Kommunala och myndighetsmaterial

2022

Ålands landskapsarkiv har under 2022 mottagit följande material från myndigheter och kommuner: 

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, 2.5 hyllmeter.

Konsumentklagonämnden. Handlingar, 0.06 hyllmeter.

Mariehamns stad. Fotografier, 8 pärmar (0.5 hyllmeter).

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödhandlingar, 0.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Lönehandlingar, 4 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning, Skogsbruksbyrån. Diverse handlingar, 1 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Registraturen. Ärendeakter, 17.5 hyllmeter. Protokoll, 1 hyllmeter. Framställningar, 1 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelning, Miljöbyrån. Vattenförsörjning, miljökontrollprogram, 1.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån. Brevkopior, 0.15 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Dokument, 0.02 hyllmeter.

Ålands miljöprövningsnämnd. Dokument, 0.3 hyllmeter.

2021

Ålands landskapsarkiv har under 2021 mottagit följande material från myndigheter och kommuner: 

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, 50.5 hyllmeter.

Landskapets fastighetsverk. Byggnadshandlingar, 1.1 hyllmeter. 

Mariehamns stad. Fotografier, 4 hyllmeter.

Mariehamns stadsbibliotek. Tidningar, 19 vol. Mikrokort, 1 låda.

Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete. Projekthandlingar, 1 hyllmeter.

Sottunga kommun. Handlingar, 2 lådor.

Sunds kommun. Böcker, lantdagen, 9 lådor.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödhandlingar, 0.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Protokoll och lönehandlingar, 3.2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelning, Maskindagböcker, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelning, Trafiksäkerhetskonsulenten. Trafikundervisning m.m., 2.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning, Jordbruksbyrån. Dikeshandlingar, 12 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning, Skogsbruksbyrån. Handlingar, 1.5 hyllmeter. Skogsvägar, 33 vol. Beståndsvård, 0.3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Regeringskansliet. Handlingar, 6.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Fastighetshandlingar, ärendeakter, protokoll, framställningar m.m. Ca 21 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelning, Miljöbyrån. Brev m.m., 3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelning. Socialvårdsbyrån. Brev m.m., 0.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån. Brevkopior 2017-2018, 0.4 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån. Marinarkeologiska handlingar, 12 hyllmeter. Gästböcker, 1 hyllmeter. Brevkoncept och protokoll, 0.2 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 8 hyllmeter.

Ålands museum. Protokoll och brevkopior, 19 lådor.

Ålands naturbruksskola. Verksamhetshandlingar, 0.3 hyllmeter.

Ålands omsorgsförbund kf. Protokoll och räkenskaper, 6 hyllmeter.

Ålands sjöfartsläroverk. Verksamhetshandlingar, 4 hyllmeter.

Ålands sjömansskola. Handlingar, 0.1 hyllmeter.

Ålandskontoret i Stockholm. Handlingar, 0.5 hyllmeter.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 19.7.2022