Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Kommunala och myndighetsmaterial

2021

Ålands landskapsarkiv har under 2021 mottagit följande material från myndigheter och kommuner: 

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, 50.5 hyllmeter.

Landskapets fastighetsverk. Byggnadshandlingar, 1.1 hyllmeter. 

Mariehamns stad. Fotografier, 4 hyllmeter.

Mariehamns stadsbibliotek. Tidningar, 19 vol. Mikrokort, 1 låda.

Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete. Projekthandlingar, 1 hyllmeter.

Sottunga kommun. Handlingar, 2 lådor.

Sunds kommun. Böcker, lantdagen, 9 lådor.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödhandlingar, 0.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Protokoll och lönehandlingar, 3.2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelning, Maskindagböcker, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelning, Trafiksäkerhetskonsulenten. Trafikundervisning m.m., 2.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning, Jordbruksbyrån. Dikeshandlingar, 12 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning, Skogsbruksbyrån. Handlingar, 1.5 hyllmeter. Skogsvägar, 33 vol. Beståndsvård, 0.3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Regeringskansliet. Handlingar, 6.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Fastighetshandlingar, ärendeakter, protokoll, framställningar m.m. Ca 21 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelning, Miljöbyrån. Brev m.m., 3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelning. Socialvårdsbyrån. Brev m.m., 0.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Allmänna byrån. Brevkopior 2017-2018, 0.4 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Kulturbyrån. Marinarkeologiska handlingar, 12 hyllmeter. Gästböcker, 1 hyllmeter. Brevkoncept och protokoll, 0.2 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 8 hyllmeter.

Ålands museum. Protokoll och brevkopior, 19 lådor.

Ålands naturbruksskola. Verksamhetshandlingar, 0.3 hyllmeter.

Ålands omsorgsförbund kf. Protokoll och räkenskaper, 6 hyllmeter.

Ålands sjöfartsläroverk. Verksamhetshandlingar, 4 hyllmeter.

Ålands sjömansskola. Handlingar, 0.1 hyllmeter.

Ålandskontoret i Stockholm. Handlingar, 0.5 hyllmeter.

2020

Ålands landskapsarkiv har under 2020 mottagit följande material från myndigheter, kommuner och församlingar: 

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, ca 17 hyllmeter.

Lantmeteriverket. Förrättningshandlingar, 4 hyllmeter.

Sjöfartsgymnasiet. Handlingar, 7 hyllmeter.

Sottunga kommun. Kommunhandlingar, 9 pärmar + 3 lådor.

Sunds församling. Äldre handlingar, 1,5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödshandlingar, 5 mappar.

Ålands fastighetsverk. Handlingar, 7 pärmar.

Ålands landskapsidrottsnämnden. Handlingar, 3 buntar.

Ålands landskapsregering. Finansavdelning. Lönehandlingar, möteshandlingar, ca 3,5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering. Kansliavdelningen. Byggnadsbyrån. Handlingar, 9 pärmar.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Ärendeakter, ca 18 hyllmeter. Protokoll, ca 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning. Handlingar, 3 lådor.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Museibyrån. Handlingar, 9 kartonger. 1 gästbok.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Protokoll och brev, 6 pärmar.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Ålands kulturdelegation. Ansökningshandlingar, 1 bunt.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 6 lådor, 2 pärmar.

Vårdö kommun. Kommunhandlingar, 2,5 hyllmeter.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 12.1.2022