Kommunala och myndighetsmaterial

2024

Ålands landskapsarkiv har under 2024 mottagit följande material från myndigheter och kommuner: 

Landskapets fastighetsverk. Fastighetshandlingar, 0.1 hyllmeter.

Landskapsalarmcentralen. Skogsbrandvarningar, 1 pärm.

Mariehamns stad. Mariehamns vapen, 3 tavlor.

Ålands kulturdelegation. Bidragsansökningar, 1,22 hyllmeter.

Ålands lagting. Lagtingsdirektörens anteckningar, 0.14 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödsärenden, 0.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Finansavdelning, Löneenheten. Lönehandlingar, 3.3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Kansliavdelningen, Registraturen. Ärendeakter, 15 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelning, Allmänna byrån. Brev, protokoll m.m., 0.4 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 3.6 hyllmeter.

2023

Ålands landskapsarkiv har under 2023 mottagit följande material från myndigheter och kommuner: 

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, ca. 39 hyllmeter. Körkortsansökningar, 0.9 hyllmeter.

Jomala kommun, Vikingaåsens skola. Diarier, protokoll, handlingar, räkenskaper m.m., 4 hyllmeter.

Landskapets fastighetsverk. Kontrakt, 5 pärmar.

Mariehamns stad. Fotografier, 1.5 hyllmeter.

Mariehamns tullkammare. Handlingar, 12 hyllmeter.

Statens ämbetsverk på Åland. Civilregister och familjeakter, 3 flyttlådor.

Sunds kommun. Handlingar, 5.5 hyllmeter. 

Södra Ålands utbildningsdistrikt. Protokoll, räkenskaper etc. 10.5 hyllmeter.

Ålands fiskevårdscentrum Guttorp. Yngelbeställningar, 0.2 hyllmeter. Journaler, loggböcker m.m., 2.5 hyllmeter.

Ålands kulturdelegation. Vistelseansökningar, 0.08 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödhandlingar, 0.4 hyllmeter. Bostadstillägg, 0.025 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Kansliavdelningen, Allmänna byrån. Brevkopior, protokoll, 0.65 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Kansliavdelningen, Byggnadsbyrån. Ritningar, byggnadshandlingar, kontrakt, 0.17 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Lönehandlingar, 3.3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningen. Brevkopior, 0.7 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Jordbruksbyrån. Handlingar, 1.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån. Handlingar, 4 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån. Vattenprover, 2.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelning, Kulturbyrån. Protokoll, en pärm.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelning, Museibyrån, Marinarkeologen. Handlingar, 0.5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelning, Åland 100-projekt. Projekthandlingar, 0.5 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 5 hyllmeter.

Ålands omsorgsförbund k.f. Handlingar, 15 hyllmeter.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 13.6.2024