Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ska alla besökare i de publika delarna på landskapsarkivet använda ansiktsmask. Om Ni inte har en egen kan Ni erhålla en av landskapsarkivet. Läs mer

Kommunala och myndighetsmaterial

2020

Ålands landskapsarkiv har under 2020 mottagit följande material från myndigheter, kommuner och församlingar: 

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, ca 17 hyllmeter.

Lantmeteriverket. Förrättningshandlingar, 4 hyllmeter.

Sjöfartsgymnasiet. Handlingar, 7 hyllmeter.

Sottunga kommun. Kommunhandlingar, 9 pärmar + 3 lådor.

Sunds församling. Äldre handlingar, 1,5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödshandlingar, 5 mappar.

Ålands fastighetsverk. Handlingar, 7 pärmar.

Ålands landskapsidrottsnämnden. Handlingar, 3 buntar.

Ålands landskapsregering. Finansavdelning. Lönehandlingar, möteshandlingar, ca 3,5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering. Kansliavdelningen. Byggnadsbyrån. Handlingar, 9 pärmar.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Ärendeakter, ca 18 hyllmeter. Protokoll, ca 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelning. Handlingar, 3 lådor.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Museibyrån. Handlingar, 9 kartonger. 1 gästbok.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Protokoll och brev, 6 pärmar.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Ålands kulturdelegation. Ansökningshandlingar, 1 bunt.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 6 lådor, 2 pärmar.

Vårdö kommun. Kommunhandlingar, 2,5 hyllmeter.

2019

Ålands landskapsarkiv har under 2019 mottagit följande kommunala och myndighetsmaterial:

Centralvalnämnden. Valsedlar och handlingar, 2,1 hyllmeter.

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, ca 28 hyllmeter. Kartotek över bilar, 11 lådor. Handlingar, 3 hyllmeter.

Lantrådet. Böcker, 1 hyllmeter.

Sottunga kommun. Kommunhandlingar, ca 9 hyllmeter + 5 lådor. 

Vårdö kommun. Kommunhandlingar, 3,5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödshandlingar, 1 låda.

Ålands fastighetsverk. Handlingar, ca 1 hyllmeter.

Ålands lantmannaskola. Kassaböcker 1922-1948.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Lönehandlingar, ca 3,6 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Lagberedning. Handlingar, 0,1 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningen. Maskindagböcker, 3 st. Skeppsdagböcker, 4 lådor.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Fiskeribyrån. Tidskrifter, 0,18 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån. Handlingar, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Jordsbrokdsbyrån. Handlingar, 3,5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Ärendeakter, ca 22 hyllmeter. Fastighetsakter, ca 1 hyllmeter. Postbok, 1 band. Protokoll, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån. Äldre handlingar, 2,3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Ålands kulturdelegation. Ansökningshandlingar, 3 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, ca 4,6 hyllmeter.

Ålands museum. Brev, projekthandlingar, blandade, 2 lådor + 2 blad.

Ålands teknologicentrum. Handlingar, ca 3 hyllmeter.

Ålandskontoret. Blandade handlingar, 2 lådor.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 18.11.2020