Viktig information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

De publika utrymmena inkl. läsesalen vid Ålands landskapsarkiv öppnades igen för besökare måndagen den 1 juni 2020. Kunderna ombeds följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Kommunala och myndighetsmaterial

2020

Ålands landskapsarkiv har under 2020 mottagit följande material från myndigheter, kommuner och församlingar: 

Sjöfartsgymnasiet. Handlingar, 7 hyllmeter.

Sottunga kommun. Kommunhandlingar, 9 pärmar + 3 lådor.

Sunds församling. Äldre handlingar, 1,5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödshandlingar, 5 mappar.

Ålands fastighetsverk. Handlingar, 1 pärm.

Ålands landskapsidrottsnämnden. Handlingar, 3 buntar.

Ålands landskapsregering. Finansavdelning. Lönehandlingar, möteshandlingar, ca 3,5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering. Kansliavdelningen. Byggnadsbyrån. Handlingar, 5 pärmar.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Ärendeakter, 1 pärm.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Museibyrån. Handlingar, 9 kartonger.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Protokoll och brev, 6 pärmar.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Ålands kulturdelegation. Ansökningshandlingar, 1 bunt.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, 2 pärmar.

Vårdö kommun. Kommunhandlingar, 2,5 hyllmeter.

2019

Ålands landskapsarkiv har under 2019 mottagit följande kommunala och myndighetsmaterial:

Centralvalnämnden. Valsedlar och handlingar, 2,1 hyllmeter.

Fordonsmyndigheten. Bilhandlingar, ca 28 hyllmeter. Kartotek över bilar, 11 lådor. Handlingar, 3 hyllmeter.

Lantrådet. Böcker, 1 hyllmeter.

Sottunga kommun. Kommunhandlingar, ca 9 hyllmeter + 5 lådor. 

Vårdö kommun. Kommunhandlingar, 3,5 hyllmeter.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Studiestödshandlingar, 1 låda.

Ålands fastighetsverk. Handlingar, ca 1 hyllmeter.

Ålands lantmannaskola. Kassaböcker 1922-1948.

Ålands landskapsregering, Finansavdelningen. Lönehandlingar, ca 3,6 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Lagberedning. Handlingar, 0,1 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningen. Maskindagböcker, 3 st. Skeppsdagböcker, 4 lådor.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Fiskeribyrån. Tidskrifter, 0,18 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Skogsbruksbyrån. Handlingar, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Näringsavdelningen, Jordsbrokdsbyrån. Handlingar, 3,5 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Registratorn. Ärendeakter, ca 22 hyllmeter. Fastighetsakter, ca 1 hyllmeter. Postbok, 1 band. Protokoll, 2 hyllmeter.

Ålands landskapsregering, Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån. Äldre handlingar, 2,3 hyllmeter.

Ålands landskapsregering. Utbildnings- och kulturavdelning. Ålands kulturdelegation. Ansökningshandlingar, 3 hyllmeter.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Ärendeakter, ca 4,6 hyllmeter.

Ålands museum. Brev, projekthandlingar, blandade, 2 lådor + 2 blad.

Ålands teknologicentrum. Handlingar, ca 3 hyllmeter.

Ålandskontoret. Blandade handlingar, 2 lådor.

Publicerad 17.12.2018Uppdaterad 23.3.2020