Rekommendationer angående förvaringstider

På denna sida presenteras lagstiftning, föreskrifter och rekommendationer som även på Åland kan vara till nytta när man börjar utarbeta arkivplanen och utreda förvaringstider för handlingar. Notera dock att de nedan nämnda är ett urval, snarare än en fullständig lista.

Kontakta Ålands landskapsarkiv om det skulle uppstå frågor kring förvaringstiderna.

Kommunala handlingar

Finlands Kommunförbunds Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer, delar 1-5 samt 12-13 (2002-2006), är ett bra verktyg att tillämpa till en början. Publikationen innefattar Arkivverkets föreskrifter om varaktig förvaring av kommunala handlingar samt Finlands Kommunförbunds rekommendationer om förvaringstider för kommunala handlingar som inte ska förvaras varaktigt. Dessa föreskrifter och rekommendationer gäller i regel handlingar från den 1.1.2002 eller senare.

Publikationen omfattar följande delområden:

1. Allmän förvaltning

2. Ekonomiförvaltning

3. Personal och förtroendevalda

4. Materialfunktionen/logistik, bespisning, textil- och klädvårdnad

5. Fastighets- och byggfunktionen

Läs Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer. Del 1-5

12. Undervisningsväsendet

13. Bildningsväsendet

Läs Kommunala handlingars förvaringstider. Föreskrifter och rekommendationer. Del 12-13

 

Gå vidare till mallplanen för kommuner och kommunalförbund >

Publicerad 11.10.2018Uppdaterad 1.12.2022