Tillgänglighetsutlåtande

Ålands landskapsarkiv åtar sig att göra sin webbplats tillgänglig, i enlighet med landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7). Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen för alla och tillämpa relevanta tillgänglighetsstandarder

Detta är ett tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen Arkivet.ax.

Fullgörandestatus

Webbplatsen publicerades den 9.12.2019.

Tillgängligheten på Arkivet.ax har ännu inte granskats. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Kontakta oss om du på grund av brister på webbplatsens tillgänglighet hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

  • E-post: arkivet@regeringen.ax
  • Telefon: 018 – 25 344
  • Besöksadress: Självstyrelsegården, Strandgatan, Mariehamn
  • Postadress: Ålands landskapsregering/landskapsarkivet, Box 1060, AX-22111 MARIEHAMN

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du påtala bristen för tillsynsmyndigheten.

Ålands landskapsregering har ansvaret för tillsyn för landskapslagen om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen (ÅFS 2019:7). Du kan kontakta landskapsregeringen på följande sätt:

  • Telefon (växeln): 018 - 25 000

Övriga kontaktuppgifter hittar du på landskapsregeringens webbplats.

Publicerad 11.9.2019Uppdaterad 5.5.2023