Landskapsarkivet stängt den 19 juni

Ålands landskapsarkiv håller stängt onsdag den 19 juni 2024 på grund av personalens planeringsdag.

Privatarkiv

Med stöd av arkivlagen för Åland tar Ålands landskapsarkiv emot även privata arkiv. De privata arkiven kan vara av olika omfång och omfatta kortare eller längre tidsepoker. Vi brukar indela arkiven efter vilken organisationsform skaparen hade. Det kan vara föreningar, företag, stiftelser, privatpersoner, gårdar och byalag. Dessa privata arkiv utgör betydelsefulla delar av vårt kulturarv. 

Förteckningar över de olika arkiven finns under Bilagor.

Publicerad 12.4.2019Uppdaterad 2.5.2023