Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Privatarkiv

Med stöd av arkivlagen för Åland tar Ålands landskapsarkiv emot även privata arkiv. De privata arkiven kan vara av olika omfång och omfatta kortare eller längre tidsepoker. Vi brukar indela arkiven efter vilken organisationsform skaparen hade. Det kan vara föreningar, företag, stiftelser, privatpersoner, gårdar och byalag. Dessa privata arkiv utgör betydelsefulla delar av vårt kulturarv. 

Förteckningar över arkivbildaren finns under Bilagor.

Publicerad 12.4.2019Uppdaterad 2.12.2019