Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Församlingarnas arkiv

Inte mindre än tretton av Ålands sexton församlingar har till största delen deponerat sina arkiv på landskapsarkivet. Av församlingarnas arkiv är det Eckerö, Finström och Mariehamn som inte har deponerats på landskapsarkivet, med små undantag. På mikrofilm eller andra media tillgängliggörs samtliga församlingarnas arkiv bl.a. avseende folkbokföring. Den tidsmässiga omfattningen på mikrofilmer och övriga media varierar.

Förteckning över församlingarnas arkiv finns under Bilagor.

Publicerad 12.4.2019Uppdaterad 2.12.2019