Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ska alla besökare i de publika delarna på landskapsarkivet använda ansiktsmask. Om Ni inte har en egen kan Ni erhålla en av landskapsarkivet. Läs mer

Församlingarnas arkiv

Inte mindre än tretton av Ålands sexton församlingar har till största delen deponerat sina arkiv på landskapsarkivet. Av församlingarnas arkiv är det Eckerö, Finström och Mariehamn som inte har deponerats på landskapsarkivet, med små undantag. På mikrofilm eller andra media tillgängliggörs samtliga församlingarnas arkiv bl.a. avseende folkbokföring. Den tidsmässiga omfattningen på mikrofilmer och övriga media varierar.

Förteckning över församlingarnas arkiv finns under Bilagor.

Publicerad 12.4.2019Uppdaterad 2.12.2019