Församlingarnas arkiv

Inte mindre än fjorton av Ålands sexton församlingar har till största delen deponerat sina arkiv på landskapsarkivet. Av församlingarnas arkiv är det Eckerö och Mariehamn som inte har deponerats på landskapsarkivet, med små undantag. På mikrofilm eller andra media tillgängliggörs samtliga församlingarnas arkiv bl.a. avseende folkbokföring. Den tidsmässiga omfattningen på mikrofilmer och övriga media varierar.

Förteckning över församlingarnas arkiv finns under Bilagor.

Publicerad 12.4.2019Uppdaterad 22.3.2022