Viktig information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

De publika utrymmena inkl. läsesalen vid Ålands landskapsarkiv öppnades igen för besökare måndagen den 1 juni 2020. Kunderna ombeds följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Församlingarnas arkiv

Inte mindre än tretton av Ålands sexton församlingar har till största delen deponerat sina arkiv på landskapsarkivet. Av församlingarnas arkiv är det Eckerö, Finström och Mariehamn som inte har deponerats på landskapsarkivet, med små undantag. På mikrofilm eller andra media tillgängliggörs samtliga församlingarnas arkiv bl.a. avseende folkbokföring. Den tidsmässiga omfattningen på mikrofilmer och övriga media varierar.

Förteckning över församlingarnas arkiv finns under Bilagor.

Publicerad 12.4.2019Uppdaterad 2.12.2019