Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Arkivkartonger på en hylla

Presentation av Rederi Ab Gustaf Eriksons arkiv

Rederi Ab Gustaf Eriksons arkiv är en av Ålands landskapsarkivs pärlor. Gustaf Eriksons betydelse vad gäller spridandet av kunskap om den nya Republiken Finland och dess självstyrda landskapet Åland kan ej underskattas. En del av arkivet har tillfallit Ålands sjöfartsmuseum, och en del ägs av Mariehamns Rederi Aktiebolag. En betydande del av arkivet förvaras på Ålands landskapsarkiv.

GE-arkivet fick internationella uppmärksamhet när det fick UNESCOs nationella världsminnestatus den 18.4.2017. Registret upprätthålls av den Nationella Världsminneskommittén i Finland. 

På dessa sidor kan du läsa mer om Gustaf Erikson och rederiets historia. En del av arkivet har digitaliserats som smakprov på våra samlingar. Arkivet är tillgängligt i landskapsarkivets läsesal.

Publicerad 11.10.2018Uppdaterad 11.12.2019