Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ska alla besökare i de publika delarna på landskapsarkivet använda ansiktsmask. Om Ni inte har en egen kan Ni erhålla en av landskapsarkivet. Läs mer

Övriga söktjänster och databaser

Åländskt arkivmaterial kan även hittas via olika söktjänster och arkivportaler.

Archives Portal Europe

Den europeiska arkivportalen innehåller information om och tillgång till arkivmaterial från olika europeiska länder samt information om europeiska arkivinstitutioner.

Gå till Europeiska arkivportalen

Europeana

Europeana är en tjänst som samlar och erbjuder digitalt europeiskt kulturarv som förvaltas av bibliotek, arkiv och museer.  

Gå till Europeana

Finna

I söktjänsten Finna finns de finländska arkivens, bibliotekens och museernas material samlade. Finna erbjuder information om tillgängliga material och tillgång till en del av det digitaliserade innehållet. 

Gå till Finna

Publicerad 7.4.2020Uppdaterad 7.4.2020