Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Med anledning av nya rekommendationer från Ålands landskapsregering hålls läsesalen vid Ålands landskapsarkiv stängd fr.o.m. den 1 mars till den 12 mars. Under denna period erbjuds service endast per e-post och telefon.

Övriga söktjänster och databaser

Åländskt arkivmaterial kan även hittas via olika söktjänster och arkivportaler.

Archives Portal Europe

Den europeiska arkivportalen innehåller information om och tillgång till arkivmaterial från olika europeiska länder samt information om europeiska arkivinstitutioner.

Gå till Europeiska arkivportalen

Europeana

Europeana är en tjänst som samlar och erbjuder digitalt europeiskt kulturarv som förvaltas av bibliotek, arkiv och museer.  

Gå till Europeana

Finna

I söktjänsten Finna finns de finländska arkivens, bibliotekens och museernas material samlade. Finna erbjuder information om tillgängliga material och tillgång till en del av det digitaliserade innehållet. 

Gå till Finna

Publicerad 7.4.2020Uppdaterad 7.4.2020