Råd till dig som arbetar med arkiv

På dessa sidor finns information och råd gällande arkivbeständiga material och metoder samt om kraven på arkivutrymme. Sidorna är avsedda för personer som arbetar inom landskapet, kommunerna, kommunalförbunden och andra som avses i arkivlagens 1 § 1 mom. samt i tillämpliga delar, statliga myndigheter på Åland.
 

Publicerad 29.11.2022Uppdaterad 12.1.2023