Landskapsarkivet stängt den 19 juni

Ålands landskapsarkiv håller stängt onsdag den 19 juni 2024 på grund av personalens planeringsdag.

Råd till dig som arbetar med arkiv

På dessa sidor finns information och råd gällande arkivets praktiska skötsel. Sidorna är avsedda för personer som arbetar inom landskapet, kommunerna, kommunalförbunden och andra som avses i arkivlagens 1 § 1 mom. samt i tillämpliga delar, statliga myndigheter på Åland.

Under bilagor finns Landskapsarkivets rekommendationer Arkivera i praktiken - och enligt principerna. Lathund för kommuner och kommunalförbund v. 1.0.

Publicerad 29.11.2022Uppdaterad 2.6.2023