Viktig information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

De publika utrymmena inkl. läsesalen vid Ålands landskapsarkiv öppnades igen för besökare måndagen den 1 juni 2020. Kunderna ombeds följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Råd till dig som arbetar med arkiv

På dessa sidor finns information och råd gällande arkivering, gallring och arkivets praktiska skötsel. Dessa råd är först och främst avsedda för landskapsregeringens myndigheter, inrättningar och enheter, kommunala myndigheter och organ, Ålands Penningsautomatförening samt övriga som utför ett offentligt uppdrag enligt landskapslag och som enligt arkivlagen (2004:13) för Åland ska ha en arkivplan. Råden kan naturligtvis tillämpas av alla organisationer som för sin dokumentförvaltning anser sig behöva anvisningar som överensstämmer med arkivplanen.

Inledning >

Publicerad 11.10.2018Uppdaterad 10.12.2019