Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ombeds alla våra kunder följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Exempel på certepartier

Arkivet Rederi Ab Gustaf Erikson, serie Hb, innehåller sex volymer av certepartier från åren 1910-1947. Serien är ordnade i alfabetisk ordning efter båtens namn.

Ett certeparti är ett befraktningsavtal mellan redare och befraktare. I avtalet förbinder sig redaren att mot ett viss belopp i ersättning hyra ut sitt fartyg. Befraktaren förbinder sig i sin tur att ordna fram last. I praktiken skötte Gustaf Eriksons agent, britten H. Clarkson & Co. Ltd. oftast undertecknandet av avtal för Gustaf Eriksons räkning.

Publicerad 26.4.2019Uppdaterad 10.10.2019