Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Exempel på certepartier

Arkivet Rederi Ab Gustaf Erikson, serie Hb, innehåller sex volymer av certepartier från åren 1910-1947. Serien är ordnade i alfabetisk ordning efter båtens namn.

Ett certeparti är ett befraktningsavtal mellan redare och befraktare. I avtalet förbinder sig redaren att mot ett viss belopp i ersättning hyra ut sitt fartyg. Befraktaren förbinder sig i sin tur att ordna fram last. I praktiken skötte Gustaf Eriksons agent, britten H. Clarkson & Co. Ltd. oftast undertecknandet av avtal för Gustaf Eriksons räkning.

Publicerad 26.4.2019Uppdaterad 10.10.2019