Exempel på certepartier

Arkivet Rederi Ab Gustaf Erikson, serie Hb, innehåller sex volymer av certepartier från åren 1910-1947. Serien är ordnade i alfabetisk ordning efter båtens namn.

Ett certeparti är ett befraktningsavtal mellan redare och befraktare. I avtalet förbinder sig redaren att mot ett viss belopp i ersättning hyra ut sitt fartyg. Befraktaren förbinder sig i sin tur att ordna fram last. I praktiken skötte Gustaf Eriksons agent, britten H. Clarkson & Co. Ltd. oftast undertecknandet av avtal för Gustaf Eriksons räkning.

Publicerad 26.4.2019Uppdaterad 10.10.2019