Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Dator och böcker på ett bord

Våra arkiv och samlingar

På dessa sidor finns information om arkiv som förvaras hos Ålands landskapsarkiv. Här finns även våra digitala hjälpverktyg för att söka fram bouppteckningar och lagfarter i domstolarnas arkiv.  

Ålands landskapsarkivs arkivförteckningar är inte tillgängliga i digital form för närvarande. Vänligen kontakta oss om ni önskar uppgifter ur ett särskilt arkiv.

    Publicerad 18.9.2018Uppdaterad 5.12.2019