Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ombeds alla våra kunder följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Åländska tidningar

Ålands landskapsarkiv förvarar ett stort antal gamla tidningar. En del av dessa har digitaliserats av Nationalbiblioteket och finns att läsa på Nationalbibliotekets webbplats.

Tidningen Åland

Tidningen Åland är Ålands äldsta dagtidning. Tidningen grundades år 1891. En del gamla Ålandstidningar (1891-1929) har digitaliserats och finns tillgängliga på Nationalbibliotekets webbplats.

Läs Tidningen Åland på Nationalbibliotekets webbplats

Ålands landtbruksbilaga

Ålands landtbruksbilaga var en åländsk agrartidning som publicerades 1903-1907. 

Läs Ålands landtbruksbilaga på Nationalbibliotekets webbplats

Ålands nyheter

Ålands nyheter var en åländsk agrartidning som publicerades 1927-1929. 

Läs Ålands nyheter på Nationalbibliotekets webbplats

Ålands posten

Ålands posten var en åländsk veckotidning som utkom under ett halvt års tid 1919. Tidningen gavs ut i Helsingfors och skulle vara en motvikt till Ålandsrörelsens syn på Ålandsfrågan som hade Ålandstidningen till sin huvudkanal. Tidningens avsikt var att propagera för att Åland skulle vara självstyrande och höra till Finland i Ålandsfrågan. 

Läs Ålands posten på Nationalbibliotekets webbplats

Ålands sjöfartstidning

Ålands Sjöfartstidning handlade om sjöfart, jordbruk, fiske, hamn och industri. Tidningen utkom tre gånger i veckan under åren 1903-1905.

Läs Ålands Sjöfartstidning på Nationalbibliotekets webbplats

Publicerad 16.4.2019Uppdaterad 19.9.2019