Landskapsarkivet stängt den 19 juni

Ålands landskapsarkiv håller stängt onsdag den 19 juni 2024 på grund av personalens planeringsdag.

Åländska tidningar

Ålands landskapsarkiv förvarar ett stort antal gamla tidningar. En del av dessa har digitaliserats av Nationalbiblioteket och finns att läsa på Nationalbibliotekets webbplats, digi.kansalliskirjasto.fi. Via webbplatsen är tidningarna fritt tillgängliga till och med år 1949. Tidningarna som inte är fritt tillgängliga på denna webbplats finns tillgängliga till och med år 2018 via en kunddator i landskapsarkivets läsesal.

Tidningen Åland

Tidningen Åland är Ålands äldsta dagtidning. Tidningen grundades år 1891. Ålandstidningar 1891-1949 finns tillgängliga på Nationalbibliotekets webbplats. Nyare Ålandstidningar (1950, 1980-2022) kan läsas på dator i landskapsarkivets läsesal.

Läs Tidningen Åland på Nationalbibliotekets webbplats

Ålands landtbruksbilaga

Ålands landtbruksbilaga var en åländsk agrartidning som publicerades 1903-1907. 

Läs Ålands landtbruksbilaga på Nationalbibliotekets webbplats

Ålands Nyheter

Ålands Nyheter var en åländsk agrartidning som publicerades 1927-1931. 

Läs Ålands nyheter på Nationalbibliotekets webbplats

Ålandsposten

Ålandsposten var en åländsk veckotidning som utkom under ett halvt års tid 1919. Tidningen gavs ut i Helsingfors och skulle vara en motvikt till Ålandsrörelsens syn på Ålandsfrågan som hade Ålandstidningen till sin huvudkanal. Tidningens avsikt var att propagera för att Åland skulle vara självstyrande och höra till Finland i Ålandsfrågan. 

Läs Ålandsposten på Nationalbibliotekets webbplats

Ålands sjöfartstidning

Ålands Sjöfartstidning handlade om sjöfart, jordbruk, fiske, hamn och industri. Tidningen utkom tre gånger i veckan under åren 1903-1905.

Läs Ålands Sjöfartstidning på Nationalbibliotekets webbplats

Publicerad 16.4.2019Uppdaterad 16.11.2022