Dator och gamla böcker på ett bord

Välkommen till Ålands landskapsarkiv

Välkommen till Ålands landskapsarkiv

Ålands landskapsarkiv är det självstyrande landskapets arkivverk. Vi ansvarar för bevarandet av historiskt källmaterial i landskapet samt ledningen och utvecklingen av dokumenthanteringen och arkivfunktionen inom landskapsförvaltningen. Ett av landskapsarkivets viktigaste uppdrag är att ge landskapsmyndigheterna råd och anvisningar i dokumenthanterings- och arkivfrågor.

På vår webbplats kan man bekanta sig med vår verksamhet och de arkiv vi förvarar, samt söka bland de bouppteckningarna och lagfarterna vi förvarar. Till myndigheter erbjuder vi aktuell information och råd om dokument- och arkivhantering. Vi arbetar för närvarande med att göra våra arkivförteckningar tillgängliga digitalt.

Nyheter

Arkivarie Inger Johansson föreläser.

Landskapsarkivets kurs om arkivering och dokumentförvaltning lockade många

Tisdagen den 22 november ordnade Ålands landskapsarkiv en kurs om arkivering och dokumentförvaltning för åländska kommuner och kommunalförbund i lagtingets Sälskär-auditorium. Kursen lockade...
Läs mer om Landskapsarkivets kurs om arkivering och dokumentförvaltning lockade många ›

Digitaliseringsprojekt blev publiksuccé

Idag kl. 8.30 sänds det bifogade pressmeddelandet från Helsingfors till media - uteslutet Åland där de berörda samarbetsparterna har kommit överens om att frågor som uttryckligen berör Åland och...
Läs mer om Digitaliseringsprojekt blev publiksuccé ›

Bokdonation till Ålands landskapsarkiv

Inko Jansson, son till diplomingenjören Hannes Jansson (1911-1994) överlämnar å dennes dödsbos vägnar till Ålands landskapsarkiv sin fars Alandica-boksamling, som har ingått i en större helhet...
Läs mer om Bokdonation till Ålands landskapsarkiv ›
Bild av landskapsarkivarie Åke Söderlund och intendent Susanna Allesson Nyberg

Ålands landskapsarkiv har lånat ut ett centralt föremål för en ny utställning på Sjöhistoriska museet i Stockholm

Den 23 september öppnades utställningen Flykten från Baltikum 1943-1944 på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Utställningen bygger på museets dokumentation och forskning om andra världskrigets...
Läs mer om Ålands landskapsarkiv har lånat ut ett centralt föremål för en ny utställning på Sjöhistoriska museet i Stockholm ›
Åke Söderlund och Anna Grönholm

Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv uppmärksammas när det årliga nordiska Unesco-mötet för första gången hålls på Åland

Förra veckan hölls det årliga nordiska Unesco-mötet för första gången i Mariehamn med över åttio deltagare på plats. Åland är sedan i fjol associerad medlem i Unesco, Förenta Nationernas organisation...
Läs mer om Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv uppmärksammas när det årliga nordiska Unesco-mötet för första gången hålls på Åland ›
Publicerad 13.1.2016Uppdaterad 19.10.2021