Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Litteratur

I landskapsarkivets bibliotek finns en god samling av böcker om rederiets historia till dig som vill veta mera:

Boberg, Lennart: Pamir: fyrmastbarken Pamir 1905-1957 (1990)

Cormack, Nell W.: Herzogin Cecilie. The Flagship of the Gustaf Erikson Fleet of Mariehamn 1921–1936 (1996)

Greenhill, B. & Hackman, J.: The Herzogin Cecilie : the life and times of a four-masted barque (1991)

Koivistoinen, Eino: Gustaf Erikson. Segelfartygens konung (1982)

Kåhre, Georg: Under Gustaf Eriksons flagga (1948)

Kåhre, Georg: Den åländska segelsjöfartens historia (1940)

Kåhre, Georg: Sjöfart och skeppsbyggeri på Åland (1949)

Kåhre, Georg & Greenhill, B.: The last tall ships (1979)

Liewendahl-Lindblom, R.: Segelskepp i ord och bild : [sailing vessels owned by Gustaf Erikson] (1985)

Limnell, Bo: Gustaf Eriksons motordrivna fartyg (2018)

Limnell, Bo & Sjöholm, Ralph E. Gustaf Eriksons ångare (2014)

Malmberg, Thure & Hag, Erik. Kalla systrar från Åland på världens alla hav : Gustaf Eriksons kylfartyg (2013)

Publicerad 12.10.2018Uppdaterad 18.3.2020