Läsesalsregler

Arkivmaterialet i landskapsarkivet är i allmänhet fritt att studera i läsesalen. Är volymen digitaliserat eller mikrofilmat, hänvisar vi till de digitala bilderna eller mikrofilmen. Arkivmaterial som ännu inte ordnats upp eller som bör hanteras med särskild varsamhet tas endast i undantagsfall fram till läsesalen.

För att garantera att de dokument som vi förvarar kommer att bli kvar långt in i framtiden förväntas alla våra besökare följa våra regler för hantering av arkivmaterial. Innan du tar del av arkivmaterial i läsesalen undertecknar du en försäkran om att följa reglerna.

Ordningsregler:

 • Väskor, ytterkläder och paraply lämnas i garderoben.
 • Dataväskor packas upp vid garderoberna och lämnas där.
 • Ingen mat eller dryck får föras in i salen.
 • Tystnad skall råda.
 • Mobiltelefonerna skall slås av.
 • Rekvisitionerna skrivs tydligt.
 • Lån ur biblioteket markeras med lånekvitto.
 • Medfört skrivmaterial, egna böcker och liknande skall uppvisas för personalen när så fordras.

Regler för hantering av arkivmaterial:

 • Varje forskare får samtidigt inneha högst 5 volymer.
 • Ordningen på handlingarna får ej ändras.
 • Handlingarna får ej vara underlag när man skriver.
 • Fingrarna får ej fuktas vid bläddring.
 • Pennor får ej användas för att peka i handlingarna.
 • Kalkering får ej förekomma.
 • Fotografering sker endast efter tillstånd i varje enskilt fall.
 • Blixtljus får ej användas.
 • De anvisningar som i övrigt lämnas av personalen skall följas.

Hantera handlingar med stor varsamhet. Om volymen består av lösa handlingar, ska den inbördes ordningen hållas. Om du vill markera en sida i en volym, använd bokmärken som finns vid kassan. För användning av särskilt ömtåliga handlingar gäller extra försiktighetsregler.

I landskapsarkivet och dess bibliotek finns även litterära och konstnärliga verk som kan vara skyddat enligt upphovsrättslagen. Det innebär att användaren behöver rättsinnehavarens tillstånd för att kopiera, publicera eller på andra sätt använda verken. Det är användarens skyldighet att be rättsinnehavaren om lov att få använda materialet.

Vänligen kontakta personalen om du är osäker på hur du kan använda materialet.

Publicerad 11.10.2018Uppdaterad 8.8.2019