Landskapsarkivet stängt den 19 juni

Ålands landskapsarkiv håller stängt onsdag den 19 juni 2024 på grund av personalens planeringsdag.

Arkivförteckning

Rederi Ab Gustaf Eriksons arkiv innehåller 11 serier. Arkivet är förtecknat enligt det allmänna finländska arkivschemat.

D. Kopior

Da: Kopieböcker, brevkopior

Innehåller 18 volymer av kopieböcker och brevkopior från åren 1893-1939.

Dd: Brev till befäl

Innehåller fem volymer av brev till befäl från åren 1928-1948 ordnade i alfabetisk ordning efter kaptens namn.

E. Inkomna handlingar

Ea: Brev från befäl

Innehåller 19 volymer av brev från befäl från åren 1909-1948 ordnade i alfabetisk ordning efter båtens namn.

Eb: Affärsbrev

Innehåller 13 volymer affärsbrev från 1906 till 1953.

Ec: Cirkulär till befäl

Innehåller tre volymer från åren 1945-1953.

Ed: Clarkson brev

Innehåller 24 volymer av brevväxling från 1913 till 1948.

G. Räkenskapshandlingar

Ga: Folkböcker

Innehåller 32 volymer av folkböcker, dagböcker m.m. från 1902 till 1941. Serien är ordnade i alfabetisk ordning efter båtens namn.

Gb: Clarkson redovisningar

Innehåller sex volymer av redovisningar från 1917 till 1936.

H. Handlingar arkiverade enligt innehåll

Ha: Handlingar om fartyg

Innehåller 32 volymer av handlingar om fartyg från åren 1910-1952. Serien är ordnade i alfabetisk ordning efter fartygets namn.

Hb: Certepartier

Innehåller sex volymer av certepartier från åren 1910-1947. Serien är ordnade i alfabetisk ordning efter båtens namn.

Hc: Handlingar

Innehåller åtta volymer av övriga handlingar, bl.a. tidningsartiklar, sjöfartstidningar, fotografier och kartor.

Den fullständiga arkivförteckningen (pdf, 13 sidor) finns under Bilagor. 

Publicerad 27.2.2019Uppdaterad 22.8.2022