Arkivförteckning

Rederi Ab Gustaf Eriksons arkiv innehåller 11 serier. Arkivet är förtecknat enligt det allmänna finländska arkivschemat.

D. Kopior

Da: Kopieböcker, brevkopior

Innehåller 18 volymer av kopieböcker och brevkopior från åren 1893-1939.

Dd: Brev till befäl

Innehåller fem volymer av brev till befäl från åren 1928-1948 ordnade i alfabetisk ordning efter kaptens namn.

E. Inkomna handlingar

Ea: Brev från befäl

Innehåller 19 volymer av brev från befäl från åren 1909-1948 ordnade i alfabetisk ordning efter båtens namn.

Eb: Affärsbrev

Innehåller 13 volymer affärsbrev från 1906 till 1953.

Ec: Cirkulär till befäl

Innehåller tre volymer från åren 1945-1953.

Ed: Clarkson brev

Innehåller 24 volymer av brevväxling från 1913 till 1948.

G. Räkenskapshandlingar

Ga: Folkböcker

Innehåller 32 volymer av folkböcker, dagböcker m.m. från 1902 till 1941. Serien är ordnade i alfabetisk ordning efter båtens namn.

Gb: Clarkson redovisningar

Innehåller sex volymer av redovisningar från 1917 till 1936.

H. Handlingar arkiverade enligt innehåll

Ha: Handlingar om fartyg

Innehåller 32 volymer av handlingar om fartyg från åren 1910-1952. Serien är ordnade i alfabetisk ordning efter fartygets namn.

Hb: Certepartier

Innehåller sex volymer av certepartier från åren 1910-1947. Serien är ordnade i alfabetisk ordning efter båtens namn.

Hc: Handlingar

Innehåller åtta volymer av övriga handlingar, bl.a. tidningsartiklar, sjöfartstidningar, fotografier och kartor.

Den fullständiga arkivförteckningen (pdf, 13 sidor) finns under Bilagor. 

Publicerad 27.2.2019Uppdaterad 22.8.2022