Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Statliga myndigheters arkiv

För de statliga myndigheter som verkar på Åland utgör Ålands landskapsarkiv arkivdepå. Myndigheterna förvarar själva sina arkiv i inledningsskedet. Ålands landskapsarkiv förvarar de äldre arkiv från bl.a. Ålands häradsrätt, Mariehamns rådhusrätt och magistrat, häradsskrivaren, kronofogden, lantmäteriväsendet, länsstyrelsen, lotsplatserna, tullen med flera. 

Förteckning över de statliga arkiven finns under Bilagor.

Publicerad 12.4.2019Uppdaterad 2.12.2019