Exempel på brev från befäl

Rederi Ab Gustaf Erikson arkivet, serien Dd, innehåller brev från befäl från åren 1909-1948. Brev från befäl utgör ett av GE-arkivets mest fascinerande serier, där befälhavarna berättar om sina personliga erfarenheter och beskriver livet samt påfrestningarna på Gustaf Eriksons fartyg i en tid då sjömanslivet var farligt och olyckshändelser vanliga. Breven är ordnade i alfabetisk ordning efter fartygets namn.

Detta smakprov består av brev från Herzogin Cecilies befälhavare och berättar lite om skeppets historia. Herzogin Cecilie var en av Gustaf Eriksons mest berömda fartyg. Gustaf Erikson köpte den fyrmastade stålbarken, som var byggt i Tyskland, efter första världskriget i november 1921 för 4 250 GBP. Kapten Ruben de Cloux var Herzogin Cecilies första befälhavare under Gustaf Eriksons ägo.

Herzogin Cecilie gjorde många snabba resor genom åren och vann den stora veteracen fyra gånger under Gustaf Eriksons ägo. Herzogin Cecilies gjorde sin sista resa från Port Lincoln i Australien till Falmouth i England på bara 86 dagar, men fartyget strandade den 25.4.1936 på den brittiska kusten, på väg från Falmouth till Ipswitch. I juni 1936 bogserades Herzogin Cecilie till Starhole Bay, där skeppet slutligen sjönk.

Publicerad 2.5.2019Uppdaterad 10.1.2023