Viktig information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

De publika utrymmena inkl. läsesalen vid Ålands landskapsarkiv öppnades igen för besökare måndagen den 1 juni 2020. Kunderna ombeds följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Nya böcker

2020

Under 2020 har vi köpt in eller på annat sätt erhållit de följande böckerna till Ålands landskapsarkivs bibliotek:

Arkiv- och biblioteksväsendet

Perälä, Anna (red.). Löysin jotakin hauskaa : Andrew Erikssonin juhlakirja hänen täyttäessään 50 vuotta maaliskuun 20. päivänä = Jag hittade något trevligt : festskrift till Andrew Eriksson på hans 50-årsdag den 20 mars. Tre bibliofiler 2008.

Biografier

Nåls, Jan. Gränsfall : Algoth Niska : fotbollsstjärnan, smugglaren, välgöraren. Skrifter utgivna av Svenska Folkskolans vänner 7. 2015.

Finlands historia

Ekman, Torsten. Helsingfors röda fanor : från arbetarrörelsens tidiga år 1883-1917. Schildt & Söderström 2017.

Östman, Inger. Tsarens gisslan : Peter den stores krigståg 1714. Litorale 2016.

Geografi och kartografi

Brotton, Jerry. Fantastiska kartor : en exposé över historiens mästerverk. Fischer & co 2016.

Höijertz, Lars. Wås : i tid och rum. 2019.

Rooney, Anne. Alla tiders kartor : perspektiv på världen. Arctic 2015.

Litteraturvetenskap

Ståhle Sjönell, Barbro. Textkritik : teori och praktik vid edering av litterära texter : föredrag vid Svenska vitterhetssamfundets symposium 10-11 september 1990.  A&W International 1991.

Textkritik som analysmetod : bidrag till konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet 2017.

Sjöfart

Westerlund, Lars. Kustfart som kollaboration : finländska fartyg i Transportflotte Speer 1942-45. Au courant 2020.

Övrigt

Den döde soldaten wid Bomarsund. Finska evangeliska sällskapets ströskrift 65, 1866.

Järpe, Eric. Räkna med rester : matematik att tillämpas inom kryptologi. Studentlitteratur 2013.

Kishtainy, Niall. Stora boken om ekonomi. Lind & Co 2014.

Lindström, Fredrik; Karlsson, Mats och Paulsrud, Emil. 100 svenska dialekter. Bonnier fakta 2019.

 

2019

Under 2019 har vi köpt in eller på annat sätt erhållit de följande böckerna till Ålands landskapsarkivs bibliotek:

Arkitektur

Hägglom, J. Byggnadskultur och nationsbygge : arkitekt Einar Rudskog och skapandet av en åländsk byggnadsstil. 2019.

Kåhre, Jan och Kitinmäki, Nora. Navigationsskolan : arkitektur eller kitsch?. 2019.

Arkiv- och biblioteksvetenskap

Bonato, Sarah. Searching the grey literature : a handbook for searching reports, working papers and other unpublished research. Rowman & Littlefield 2018.

Fichtelius, Erik (red.). Den femte stadsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Kungliga biblioteket 2017.

Harvey, D. R. och Mahard, Martha. The preservation management handbook : a 21st-century guide for libraries, archives, and museums. Rowman & Littlefield 2014.

Hentilä M. et al (red.) Työväentutkimuksen vuosikirja 2005

Hofverberg, U., Karlsson, Åsa m.fl. (red.). Riksarkivets årsbok. Kvinnors röster i arkiven. 2019.

Kastner, Fabian. Medelsvenskens arkiv. Faethon 2017.

Johansson, Karl-Magnus (red. ). Communicating the archive : physical migration. Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg, 2013.

Orrman, E. De archivis = Arkistoista = Om arkiv = On Archives. 2019

Purcell, Aaron D. The digital archives handbook : a guide to creation, management, and preservation. Rowman & Littlefield 2019.

Thylstrup, Nanna Bonde.The Politics of Mass Digitization. The MIT Press 2018.

Wolfgang, Ernst. Sorlet från arkiven. Glänta 2008.

Biografier

Andersson, Christina; Andersson, Claes och Ahlfors, Bengt. Atos, en vänbok. PQR 2012.

Andersson, M. Farbror Otto : Över bygden skiner sol. 2018.

Ekblom, Uno. Reseskildring av motorbåtsfärden från Åland till New York : med Eckerö, den minsta motorbåt som någonsin krossat Atlantiska oceanen. 2019.

Enckell, Emelie. Generalens dotter : Dagmar Thesleff. Schildt & Söderström 2018.

Gustafsson, U. Min ljusa stad : Sally Salminen, livet och litteraturen. 2019.

Ingman, Doris. Mormor och jag och Vilhelm bakom spegeln. Fodoförlaget 2010.

Lundberg, Ole. Vid sidan av farleden. Vulkan 2013.

Nilsson, Gunnel. Nästan hundra år - och lite till : mina memoarer. 2019.

Rasilainen, Reino (red.). Sukujuuria etsimässä. Valitut Palat / CIL Suomi 2014.

Staffan, B. Anders Wiklöf : murarens son. 2019.

Databehandling

Andreasson, A. Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus. 2019.

Hallberg, Jonas (red.) Informationssäkerhet och organisationskultur. Studentlitteratur 2017.

Holmes, D. E.: Big Data : a very short introduction. 2017.

Lindgren, J., Mokka, R., Neuvonen, A. och Toponen, A. Digitalisaatio : murroksen koko kuva. 2019.

Oscarson, Per. Informationssäkerhet. Studentlitteratur 2019.

Finlands historia

Lettinen, Eva och Jaramo, Ilmo. Saaristolaismuistoja Kustavin vanhojen kertomana. 2006.

Roinila, Mika. Finland-Swedes in Michigan. Michigan State University Press 2012.

Villstrand, Nils Erik. Riksdelen : stormakt och rikssprängning 1560-1812. Finlands svenska historia 2. Svenska litteratursällskapet i Finland 2009.

Villstrand, Nils Erik och Westerlund, Kasper (red.). Sjöfarten i krig. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 35. Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 2018.

Forskningsmetoder och redigeringsteknik

Götlind, A. Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister. 2018.

Götlind, A. och Kåks, H. Mikrohistoria : en introduktion för uppsatsskrivande studenter. 2018.

Genealogi

Fürth, Thomas. Släktforska utanför Norden. Sveriges släktforskarförbund 19. 2019.

Hörnqvist, Åke. Upp ur arkivens gömmor : till mina barn och barnbarn samt deras efterkommande. SveaBok 2019.

Johansson, Eva. Kom igång med din släktforskning. Sveriges släktforskarförbund 2019.

Juul, Elisabet. Ännu mer genialiskt : spännande och fantastiska DNA-släkthistorier. Asynja Publishing 2019.

Lindwall, Bo. Släktforska i städer. Sveriges släktforskarförbunds handbok 18. 2019.

Samiska rötter : släktforska i svenska Sápmi. Sveriges släktforskarförbunds handbok 12. 2016.

Sjölund, Peter. Från DNA-test till släktträd. Sveriges släktforskarförbund 2019.

Genusvetenskap

Hamrud, Annika. En del av Sverige : kan hbtq-personer ha ett kulturarv. Premiss 2016.

Ohlander, Ann-Sofie och Strömberg, Ulla-Britt. Tusen svenska kvinnoår : svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid. Studentlitteratur 2018.

Historia, övrigt

Don, W. G. Reminiscences of the Baltic fleet of 1855.1894.

Groebner, Valentin. Personbevis : passets födelse i medeltidens Europa. Glänta 2009.

Götlind, A. Källor och källkritik : [hur det var att vara ung förr]. 2018.

Lappalainen, M. Pohjoisen noidat : oikeus ja totuus 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa. 2018.

Le Roy Ladurie, Emmanuel och Stolpe, Jan. Montaillou : en fransk bondby 1294-1324. Natur & Kultur 2019.

Westerlund, Lars. Stortyska vågskvalp : fartygstrafiken mellan Tyskland och de nordiska länderna 1940-45. Nord Print 2018.

Högskolor

Ahlbäck, Anders och Nygård, Henry (red.). Åbo Akademi och samhället : perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918-2018. Åbo Akademi 2018.

Hollsten, Laura (red.). Åbo Akademi och kunskapen : perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918-2018. Åbo Akademi 2018.

Berggren, Lars. Väggarna talar : Åbo Akademis byggnader under hundra år. Åbo Akademi 2017.

Konst och konsthistoria

Ekström, Kjell och Skogsjö, Håkan. Konst på Åland : en guide. Skogsjömedia 2003.

Ekström, Kjell och Skogsjö, Håkan. Ålandsskildraren Erik Juselius. Skogsjömedia 2010.

Hoffsten, Mikael och Rosvall, Ted. Porträttfynd : fotografer och fotografier 1860-1920. Sveriges släktforskarförbund 2018.

Lind, Maj-Britt; Lind, Ulrika och Muukkonen, Benita. Hildur Stenbäck : urbergsfödda soleldsvärld : ett konstnärsporträtt. 2015.

Sjöblad, Anselm och Åkerblom, Lasse. Anselm Sjöblad, fotograf : [fotografier från 1900-talets början]. PQR 2016.

Teaterföreningen i Mariehamn : [årsberättelser 1977 och 1987, samt div. program och recensioner]

Krigföring och spionage

Svensson, B. Borisprojektet : århundradets största spionkupp - NSA och ett svenskt snille lurade en hel värld. 2016.

Militärhistoria

Hoppu, T., Nieminen, J. och Tukkinen, T. Sisällissodan taistelut. 2018.

Westerlund, L. The Finnish SS-volunteers and atrocities against jews, civilians and prisoners of war in Ukraine and the Caucasus region 1941-1943 : an archival survey. 2019.

Hugemark, B. Möta, hejda, slå : så skulle Sverige försvaras. 2019.

Natur och miljö

Hæggström, Carl-Adam och Hæggström, Eeva. Ålands flora. SkogsjöMedia 2010.

Åbonde-Wickström, Gunda. Att plantera ett träd : 30 år med Ålands natur och miljö. Ålands natur och miljö 2010.

Samhälls- och rättsvetenskap

Den svenska mediacensuren. DeSaMek Publishing 2013.

Fagerström, Göran. Copyright och tryckfrihet för författare och bokutgivare. Bokverket 2016.

Johansson, Anders. I landet Censurien : en stridsskrift. DeSaMek Publishing 2007.

Järvinen, J-E. Försäkringsföreningarna : med ansvar för hembygdens trygghet under flera sekel. 2018.

Lauritsen, A. (red.) Crime and Crime Control in Four Nordic Island Societies. 2019.

Ledendal, J. Offentlighet i det digitala samhället  : vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd. 2018.

Moilanen, M. Suomen pyövelit. 2019.

Sjöfart

Calamnius, Bertil. Vad hände med MS Estonia? : en granskning av Estoniakatastrofen. Ekerlid 2014.

Eriksson, Lars-Erik. På minnets redd : fartygsöden från ångaren Olivia till tankern Penelop. Ålands sjöfart 2013.

Gillberg, Jan. Estonias undergång. DeSaMek Publishing 2006.

Högnäs, Per-Ove och Örjans, Jerker. Storbåten förr och nu. Ålands vänner 2006.

Limnell, Bo. Gustaf Eriksons motordrivna fartyg. Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons/Gustaf Adolf Eriksons understödsfond 2018.

Malmberg, Thure och Hag, Erik. Kalla systrar från Åland på världens alla hav : Gustaf Eriksons kylfartyg. Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt Gustaf Adolf Eriksons Understödsfond 2013.

Sjöström, Pär-Henrik och Brzoza, Krzysztof. Vägen över havet : från pionjärer till marknadsledare. Breakwater 2009.

Skönlitteratur

Brostrøm, T. och Juhl Rasmussen, A. (red.) Nordisk litteratur til tjeneste : nordiske kanoniske tekster. 2007.

Karlsson, C. Märket. 2019.

Karlsson, Sara. Eddie Gordon : åländsk finkultur. Ålands tidningstryckeri 2012.

Lindfors, Rut. Lärarinnan berättar vidare : ett antal berättelser och reseskildringar. Föreningen för Norrfinström 2011.

Magnusson, J. Magnus. Mordet på en fångförare år 1795 : en berättelse

Valve, Isela. Joels färger. PQR 2011.

Språkvetenskap

Ivars, Ann-Marie. Dialekter och småstadsspråk : Svenskan i Finland - i dag och i går. Svenska litteratursällskapet i Finland 2015.

Karrento, Anita och Pykäläinen, Juha. Parlamentariska pärlor. PQR-kultur 2003.

Tandefelt, Marika. Finländsk svenska från 1860 till nutid. Svenska litteratursällskapet i Finland 2019.

Tandefelt, Marika. Finländsk svenska från medeltid till 1860. Svenska litteratursällskapet i Finland 2019.

Tandefelt, Marika. Språk i prosa och press. Svenska litteratursällskapet i Finland 2017.

Tandefelt, Marika. Språk i skola och samhälle. Svenska litteratursällskapet i Finland 2017.

Sveriges historia

Hoffsten, Mikael. Adel : från Natt och Dag till idag. Sveriges släktforskarförbund 2019.

Janzon, Kaj. Vapenlikhetsfällan : vapen- och sigillbruk under svensk medeltid : en introduktion för släkthistoriker, jämte rättelser till Svenska medeltidsvapen. Svenska genealogiska samfundet 2015.

Johansson, Karl-Magnus (red.) Historiebagarna : tretton historiska bakverk med recept från Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg 2018.

Lind, G. Brända hemman – Roslagen : det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719. 2019.

Neuding Skoog, M. I rikets tjänst : krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550. 2018.

Villstrand, Nils Erik och Westerlund, Kasper (red.) Stor seger - litet nederlag? : perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 1795-7478 34; Forum navales skriftserie 1650-1837 54. Åbo Akademi 2015.

Ålands historia 

Adamczak, Mats. Vegafinnarna : en åländsk spionhärva i Stockholm. Mazocialmedia 2017.

Ahola, Joonas. The Viking age in Åland : insights into identity and remnants of culture. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Academia Scientiarum Fennica 2014.

Andersson, Johannes, Lundberg, Ulla-Lena et al. Männen som kom från havet : jakthistorier från Kökar. Kökar hembygdsfören 2000.

Bergbo, Annette. Klobben : danat ur havsvågor. Sällskapet för Kråkskärsstugans renovering och bevarande 2016.

Ekström, Kjell och Skogsjö, Håkan. Fler hälsningar från ett svunnet Åland : vykort ur Rainer Kronstams och Mårten Sundbergs samlingar : [vykort från 1900-talets första hälft]. Skogsjömedia 2004.

Ekström, Kjell och Skogsjö, Håkan. Åland : skärgård i ÖstersjönSkogsjömedia 2017.

Enegren, Joakim. Sanningen om Ålandsbanken : 100 berättelser genom 100 år. Ålandsbanken 2019.

Eriksson, Daniel och Lindvall, Liz. Livet i Mariehamn. 2012.

Holmström, S. Genom änglamarkerna till metropolen och tillbaka : kulturarvet västra Föglö. 2019.

Liberalernas historik. Vi vill göra ett bra Åland bättre. 2019.

Romberg, Sofia. I Strömmens spår : en illusorisk guide : fritt efter Anni Blomqvists liv och verk i hennes museumhem Strömmen på Simskäla 2015-2017. BAM 2018.

Skogsjö, Håkan. Ett svunnet Åland : fyrtiotvå episoder. 2010.

Stenroos, Jan. Vårjakt på Åland. PQR 2014.

Sundberg, Erik. Eckerö Marby & Björnhuvud : från Gustaf Vasa till våra dagar. Ålandsforskarnas publikationer 9, 2018.

Tallqvist, Gösta. En bok om Åland. 2010.

Vostrov, A. Alandy, ostrova mira i Razdora. 2018.

Övrigt

Backman, Mats. Bröllopsmusik från Åland [Musiktryck]. 2019.

Billgren, B. Stenografi : när du vill fånga talet i dess flykt. 2002.

Björvell, Catrin. Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok. Studentlitteratur 2011.

Cronberg, Olof. Gamla tiders sjukdomsnamn. Sveriges släktforskarförbund 2018.

Cserhalmi, Niklas. Fårad mark : handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Sveriges hembygdsförb 1998.

Lindqvist, Yrsa och Österlund-Pötzsch, Susanne. Jordnära : etnologiska reflektioner över ny nordisk mat. Svenska litteratursällskapet i Finland 2018.

Nummelin, Wiktor. Idrottsföreningen kamraterna Mariehamn : 100 år 1919-2019. 2019.

O'Brien, Daragh och O'Keefe, Katherine. Ethical data and information management : concepts, tools and methods. Kogan Page 2018.

Riksdagens justitieombudsman 90. 2010.

Sanct Olof : årsbok för de åländska församlingarna 2018.

Sanct Olof : årsbok för de åländska församlingarna 2019.

 

Ålands självstyrelse i utveckling : Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande. 2017.

Publicerad 31.12.2018Uppdaterad 19.3.2020