Nya böcker

2019

Under 2019 har vi köpt in eller på annat sätt erhållit de följande böckerna till Ålands landskapsarkivs bibliotek:

Arkitektur

Hägglom, J. Byggnadskultur och nationsbygge : arkitekt Einar Rudskog och skapandet av en åländsk byggnadsstil. 2019.

Arkiv- och biblioteksvetenskap 

Fichtelius, Erik (red.). Den femte stadsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Kungliga biblioteket 2017.

Hentilä M. et al (red.) Työväentutkimuksen vuosikirja 2005

Hofverberg, U., Karlsson, Åsa m.fl. (red.). Riksarkivets årsbok. Kvinnors röster i arkiven. 2019.

Kastner, Fabian. Medelsvenskens arkiv. Faethon 2017.

Johansson, Karl-Magnus (red. ). Communicating the archive : physical migration. Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg, 2013.

Orrman, E. De archivis = Arkistoista = Om arkiv = On Archives. 2019

Thylstrup, Nanna Bonde.The Politics of Mass Digitization. The MIT Press 2018.

Wolfgang, Ernst. Sorlet från arkiven. Glänta 2008.

Biografi

Andersson, M. Farbror Otto : Över bygden skiner sol. 2018.

Ekblom, Uno. Reseskildring av motorbåtsfärden från Åland till New York : med Eckerö, den minsta motorbåt som någonsin krossat Atlantiska oceanen. 2019.

Gustafsson, U. Min ljusa stad : Sally Salminen, livet och litteraturen. 2019.

Rasilainen, Reino (red.). Sukujuuria etsimässä. Valitut Palat / CIL Suomi 2014.

Staffan, B. Anders Wiklöf : murarens son. 2019.

Databehandling

Andreasson, A. Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus. 2019.

Holmes, D. E.: Big Data : a very short introduction. 2017.

Lindgren, J., Mokka, R., Neuvonen, A. och Toponen, A. Digitalisaatio : murroksen koko kuva. 2019.

Filosofi och psykologi

O'Brien, Daragh och O'Keefe, Katherine. Ethical data and information management : concepts, tools and methods. Kogan Page 2018.

Finlands historia

Roinila, Mika. Finland-Swedes in Michigan. Michigan State University Press 2012.

Villstrand, Nils Erik och Westerlund, Kasper (red.). Sjöfarten i krig. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 35. Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 2018.

Folktro

Lappalainen, M. Pohjoisen noidat : oikeus ja totuus 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa. 2018.

Forskningsmetoder och redigeringsteknik

Götlind, A. Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister. 2018.

Götlind, A. och Kåks, H. Mikrohistoria : en introduktion för uppsatsskrivande studenter. 2018.

Genealogi

Hörnqvist, Åke. Upp ur arkivens gömmor : till mina barn och barnbarn samt deras efterkommande. SveaBok 2019.

Historia, övrigt

Don, W. G. Reminiscences of the Baltic fleet of 1855.1894.

Groebner, Valentin. Personbevis : passets födelse i medeltidens Europa. Glänta 2009.

Götlind, A. Källor och källkritik : [hur det var att vara ung förr]. 2018.

Westerlund, Lars. Stortyska vågskvalp : fartygstrafiken mellan Tyskland och de nordiska länderna 1940-45. Nord Print 2018.

Högskolor

Ahlbäck, Anders och Nygård, Henry (red.). Åbo Akademi och samhället : perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918-2018. Åbo Akademi 2018.

Hollsten, Laura (red.). Åbo Akademi och kunskapen : perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918-2018. Åbo Akademi 2018.

Berggren, Lars. Väggarna talar : Åbo Akademis byggnader under hundra år. Åbo Akademi 2017.

Krigföring och spionage

Svensson, B. Borisprojektet : århundradets största spionkupp - NSA och ett svenskt snille lurade en hel värld. 2016.

Militärhistoria

Hoppu, T., Nieminen, J. och Tukkinen, T. Sisällissodan taistelut. 2018.

Westerlund, L. The Finnish SS-volunteers and atrocities against jews, civilians and prisoners of war in Ukraine and the Caucasus region 1941-1943 : an archival survey. 2019.

Hugemark, B. Möta, hejda, slå : så skulle Sverige försvaras. 2019.

Samhälls- och rättsvetenskap

Järvinen, J-E. Försäkringsföreningarna : med ansvar för hembygdens trygghet under flera sekel. 2018.

Lauritsen, A. (red.) Crime and Crime Control in Four Nordic Island Societies. 2019.

Ledendal, J. Offentlighet i det digitala samhället  : vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd. 2018.

Moilanen, M. Suomen pyövelit. 2019.

Skönlitteratur

Brostrøm, T. och Juhl Rasmussen, A. (red.) Nordisk litteratur til tjeneste : nordiske kanoniske tekster. 2007.

Karlsson, C. Märket. 2019.

Statskunskap och politik

Riksdagens justitieombudsman 90 (2010)

Ålands självstyrelse i utveckling : Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande (2017)

Stenografi

Billgren, B. Stenografi : när du vill fånga talet i dess flykt. 2002.

Sveriges historia

Johansson, Karl-Magnus (red.) Historiebagarna : tretton historiska bakverk med recept från Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg 2018.

Lind, G. Brända hemman – Roslagen : det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719. 2019.

Neuding Skoog, M. I rikets tjänst : krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550. 2018.

Villstrand, Nils Erik och Westerlund, Kasper (red.) Stor seger - litet nederlag? : perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 1795-7478 34; Forum navales skriftserie 1650-1837 54. Åbo Akademi 2015.

Ålands historia

Enegren, Joakim. Sanningen om Ålandsbanken : 100 berättelser genom 100 år. Ålandsbanken 2019.

Holmström, S. Genom änglamarkerna till metropolen och tillbaka : kulturarvet västra Föglö. 2019.

Liberalernas historik. Vi vill göra ett bra Åland bättre. 2019.

Limnell, Bo. Gustaf Eriksons motordrivna fartyg. Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons/Gustaf Adolf Eriksons understödsfond 2018.

Sundberg, Erik. Eckerö Marby & Björnhuvud : från Gustaf Vasa till våra dagar. Ålandsforskarnas publikationer 9, 2018.

Vostrov, A. Alandy, ostrova mira i Razdora. 2018.

Publicerad 31.12.2018Uppdaterad 10.12.2019