Nya böcker

2023

Ett urval av böcker som köpts in eller på annat sätt erhållits till Ålands landskapsarkivs bibliotek under år 2023:

Aktuellt

Enerud, Per. Det här är inte ett krig : våldet och lögnens broderskap i rysk ideologiproduktion (2023)

Harrison, Dick. Fienden : Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag (2023)

Arkiv- och biblioteksvetenskap

Sjöberg, Karin. Krumelurer i arkiven (2007)

Böcker om Åland

Ringbom, Åsa och Söderlund, Kjell. Ålands kyrkor Vol.4a, Finström (2023)

Digitalisering

Holmberg, S. C. och Håkansson, A. M. Systeminformatik : lärande, vetande och kunnande för digitalisering (2020)

Historia, övrigt

Nordin, Jonas (red.) Kodex : boken i medeltidens Sverige (2022)

Konsthistoria

Ekström, Kjell. Lilla Önningebyboken (2022)

Sidén, Karin; Ekström, Kjell och Wiljanen, Anna-Maria. Ljus över hav och land : Önningebykolonin på Åland (2022)

Militärväsen och krigshistoria

Frankson, Anders (red.) Sverige under kalla kriget (2021)

Höglund, Patrik. Skeppssamhället : rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet (2021)

Peltonen, Kauko. Birger Ek ja hänen SB-2-lentueensa (2022)

Resor och geografi

Gannholm, Tore. Gutland - varjagernas hem (2017)

Landström, Björn. Regina och Gullkronan (Nyutgåva, 2022)

Ahonen, Jukka och Sundell, Janne. Med fiskebåt på Östersjön (2022)

Sjöfart

Hedin, Anders. Mina fyrar : med kameran längs kusterna 1964-2019 (2022)

Statskunskap

Ichijo, Atsuko och Fong, Brian C.H. The Routledge handbook of comparative territorial autonomies (2022)

Ålands historia

Niinimäki, Pirjo-Liisa och Jerker Örjans. He tekivät laulun (2023)

Övrigt

Forsum, Göran. The special theory of relativity : a true oximoron? (2023)

Publicerad 31.12.2018Uppdaterad 10.7.2023