Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ska alla besökare i de publika delarna på landskapsarkivet använda ansiktsmask. Om Ni inte har en egen kan Ni erhålla en av landskapsarkivet. Läs mer

Nya böcker

2020

Under 2020 har vi köpt in eller på annat sätt erhållit de följande böckerna till Ålands landskapsarkivs bibliotek:

Arkiv- och biblioteksväsendet

Arkiston avain : kansanrunousarkiston kortistot, hakemistot, luettelot, lyhenteet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004.

Bountouri, Lina. Archives in the digital age : standards, policies and tools. Chandos Publishing 2017.

Millar, Laura. Archives : principles and practices2nd revised ed. Facet 2017.

Mizruchi, Susan L. (red.) Libraries and archives in the digital age. Palgrave Macmillan 2020.

Perälä, Anna (red.). Löysin jotakin hauskaa : Andrew Erikssonin juhlakirja hänen täyttäessään 50 vuotta maaliskuun 20. päivänä = Jag hittade något trevligt : festskrift till Andrew Eriksson på hans 50-årsdag den 20 mars. Tre bibliofiler 2008.

Szpryngiel, Scarlett. Långsprötad silverfisk i museer, bibliotek och arkiv i Sverige. Riksantikvarieämbetet 2018.

Biografier

Andersson, Conny. Leonards koffert : en biografi över sjökaptenen, skeppsredaren och kulturpersonligheten Leonard Johnsson (1889-1962). Stiftelsen Ålands Vänner 2020.

Nåls, Jan. Gränsfall : Algoth Niska : fotbollsstjärnan, smugglaren, välgöraren. Skrifter utgivna av Svenska Folkskolans vänner 7. 2015.

Timirev, S. N. The russian baltic fleet in the time of war and revolution 1914-1918 : the recollections of Admiral S N Timirev. Seaforth Publishing 2020.

Databehandling och informationsteori

Akenine, Daniel och Stier, Jonas. Människor och AI. BoD - Books on Demand 2019.

Kåhre, Jan. The mathematical theory of information. Kluwer Academic 2002.

Kaiser, Brittany. Targeted : the Cambridge Analytica whistleblower's inside story of how big data, Trump, and Facebook broke democracy and how it can happen again. HarperCollinsPublishers 2019.

Lanier, Jaron. Tio skäl att genast radera dina sociala medier. Mondial 2018.

O'Neil, Cathy. Weapons of math destruction : how big data increases inequality and threatens democracy. Broadway Books 2017.

Ronchi, Alfredo M. e-Citizens : toward a new model of (inter)active citizenry. Springer Nature Switzerland AG 2019.

Ronchi, Alfredo M. e-Services : toward a new model of (inter)active community. Springer Nature Switzerland AG 2019.

Stephens-Davidowitz, Seth. Everybody lies : big data, new data, and what the Internet can tell us about who we really are. Dey St., an imprint of William Morrow 2017.

Etnografi, socialantropologi och etnologi

Garberding, Petra. Vetenskap mellan diktatur och demokrati : svensk och tysk folklivsforskning i skuggan av nazismen och kalla kriget. Universus Academic Press 2015.

Finlands historia

Ekman, Torsten. Helsingfors röda fanor : från arbetarrörelsens tidiga år 1883-1917. Schildt & Söderström 2017.

Haggrén, Georg et al. Muinaisuutemme jäljet : Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus 2019.

Lurcock, Tony. 'Not so barren or uncultivated' : British travellers in Finland, 1760-1830. CB Editions 2010.

Rönkkö, Pertti. Aselevon maksumiehet  : Suomalaiset merimiehet natsi-Saksan keskitysleireillä 1944-1945. Atena 2020.

Östman, Inger. Tsarens gisslan : Peter den stores krigståg 1714. Litorale 2016.

Geografi och kartografi

Brotton, Jerry. Fantastiska kartor : en exposé över historiens mästerverk. Fischer & co 2016.

Höijertz, Lars. Wås : i tid och rum. 2019.

Rooney, Anne. Alla tiders kartor : perspektiv på världen. Arctic 2015.

Historia, övrig

Fedotoff-White, D. Survival through war and revolution in Russia. University of Pennsylvania press 1939.

Hodges, Kate. Kvinnorna som format vår värld : och deras kopplingar till varandra. Lind & Co 2018.

Schön, Bosse. Hitlers svenska SS-soldater [Ny utg.]. Fischer & Co 2016.

Hälso- och sjukvård

Lynch, Jane. Health records in court. Radcliffe Publishing Ltd 2009.

Norström, Åke. Vården och staten : källor till hälso- och sjukvårdens historia från medeltiden till 1967 Del 1. Riksarkivet 2020.

Were, Samuel Macharia. Health records management practices : a comparative view of public and private hospitals. LAP LAMBERT Academic Publishing 2014.

Militärväsen

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån : svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Historiska media 2020.

Ekman, Sten och Jeppsson, Tommy. Ockupera Åland - Ödestimmar i Östersjön. Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2020.

Finland och Ryssland i hemligt krig : Finska militära underrättelsetjänsten under 100 år. Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2020.

Grahn, Jan-Olof. Om svensk underrättelsetjänst. Medström 2016.

Marklund, Andreas. Övervakningens historia : från svarta kabinett till digital massövervakning. Historiska media 2020.

Litteraturvetenskap

Ståhle Sjönell, Barbro. Textkritik : teori och praktik vid edering av litterära texter : föredrag vid Svenska vitterhetssamfundets symposium 10-11 september 1990.  A&W International 1991.

Textkritik som analysmetod : bidrag till konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet 2017.

Samhälls- och rättsvetenskap

Kaldor, Mary. Globala säkerhetskulturer. Daidalos 2018.

Karlsson, Ingmar. De små folkens historia : minoriteter i Europa. Historiska media 2018.

Jansson, Ida. Att sätta självstyrelsens gränser : av laggranskarna underkänd åländsk lagstiftning 1922-2018. 2020.

Moore, Jonathan J. Avrättningarnas blodiga historia : från gladiatorspel till giftinjektioner. Lind & Co 2018.

Rusi, Alpo. Yhdessä vai erikseen : Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikka tienhaarassa. Docendo 2016.

Sjöfart

Soldéus, Lars G. En skärgårdsskuta kommer lastad : bondeseglationen till Stockholm. 2020.

Westerlund, Lars. Kustfart som kollaboration : finländska fartyg i Transportflotte Speer 1942-45. Au courant 2020.

Släktforskning

Gunshaga, Markus och Westerlund, Anna-Karin. Kyrkoforska : släktforska i kyrkliga dokument och minnesmärken. Sveriges släktforskarförbund 2020.

Skogsjö, Håkan. Släktforskning på riktigt. Arkiv Digital 2019.

Sveriges historia

Ahlander, Dag Sebastian. Sverige vid avgrunden : 1808-1814. Historiska media 2019.

Appelgren, Stig. Estlands svenskar och svenskbygd : bibliografi. Gustav Adolfsakademien 1997.

Bergenheim, Åsa. Den liderliga häxan  : Häxhammaren och de svenska häxprocesserna. Carlssons 2020.

Harrison, Dick. Digerdöden. Historiska Media 2019.

Harrison, Dick. Stormakten växer fram. Historiska Media 2019.

Harrison, Dick. Trettioåriga kriget. Historiska Media 2019.

Jönsson, Håkan och Tellström, Richard. Från krog till krog : svenskt uteätande under 700 år. NoK 2018.

Ålands historia

Ekman, Sten och Melin, Olle. Åland - brygga eller barriär mellan Sverige och Finland : symposium fredagen den 25 oktober 2019. Flottans män 2019.

Övrigt

Alho, Päivi. A jungian theory of mind : individuality lost, gained, and transcended. Åbo Akademi 2020.

Ayala, Luis. Comprehensive security for data centers and mission critical facilities: (including EMP protection). 4th Watch Publishing Company 2018.

Den döde soldaten wid Bomarsund. Finska evangeliska sällskapets ströskrift 65, 1866.

Höijertz, Lars. Wås : i tid och rum. 2019.

Johnsson, Barbro, Rehnberg, Marie och Welander-Berggren, Elsebeth. Jenny Nyström : illustratör och pionjär. Votum 2018.

Järpe, Eric. Räkna med rester : matematik att tillämpas inom kryptologi. Studentlitteratur 2013.

Kishtainy, Niall. Stora boken om ekonomi. Lind & Co 2014.

Lindström, Fredrik; Karlsson, Mats och Paulsrud, Emil. 100 svenska dialekter. Bonnier fakta 2019.

Ternhag, Gunnar. Samlade visor : perspektiv på handskrivna visböcker : föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6-7 februari 2008. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2008.

2019

Under 2019 har vi köpt in eller på annat sätt erhållit de följande böckerna till Ålands landskapsarkivs bibliotek:

Arkitektur

Hägglom, J. Byggnadskultur och nationsbygge : arkitekt Einar Rudskog och skapandet av en åländsk byggnadsstil. 2019.

Kåhre, Jan och Kitinmäki, Nora. Navigationsskolan : arkitektur eller kitsch?. 2019.

Arkiv- och biblioteksvetenskap

Bonato, Sarah. Searching the grey literature : a handbook for searching reports, working papers and other unpublished research. Rowman & Littlefield 2018.

Fichtelius, Erik (red.). Den femte stadsmakten : bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering. Kungliga biblioteket 2017.

Harvey, D. R. och Mahard, Martha. The preservation management handbook : a 21st-century guide for libraries, archives, and museums. Rowman & Littlefield 2014.

Hentilä M. et al (red.) Työväentutkimuksen vuosikirja 2005

Hofverberg, U., Karlsson, Åsa m.fl. (red.). Riksarkivets årsbok. Kvinnors röster i arkiven. 2019.

Kastner, Fabian. Medelsvenskens arkiv. Faethon 2017.

Johansson, Karl-Magnus (red. ). Communicating the archive : physical migration. Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg, 2013.

Orrman, E. De archivis = Arkistoista = Om arkiv = On Archives. 2019

Purcell, Aaron D. The digital archives handbook : a guide to creation, management, and preservation. Rowman & Littlefield 2019.

Thylstrup, Nanna Bonde.The Politics of Mass Digitization. The MIT Press 2018.

Wolfgang, Ernst. Sorlet från arkiven. Glänta 2008.

Biografier

Andersson, Christina; Andersson, Claes och Ahlfors, Bengt. Atos, en vänbok. PQR 2012.

Andersson, M. Farbror Otto : Över bygden skiner sol. 2018.

Ekblom, Uno. Reseskildring av motorbåtsfärden från Åland till New York : med Eckerö, den minsta motorbåt som någonsin krossat Atlantiska oceanen. 2019.

Enckell, Emelie. Generalens dotter : Dagmar Thesleff. Schildt & Söderström 2018.

Gustafsson, U. Min ljusa stad : Sally Salminen, livet och litteraturen. 2019.

Ingman, Doris. Mormor och jag och Vilhelm bakom spegeln. Fodoförlaget 2010.

Lundberg, Ole. Vid sidan av farleden. Vulkan 2013.

Nilsson, Gunnel. Nästan hundra år - och lite till : mina memoarer. 2019.

Rasilainen, Reino (red.). Sukujuuria etsimässä. Valitut Palat / CIL Suomi 2014.

Staffan, B. Anders Wiklöf : murarens son. 2019.

Databehandling

Andreasson, A. Osaava tietosuojavastaava ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus. 2019.

Hallberg, Jonas (red.) Informationssäkerhet och organisationskultur. Studentlitteratur 2017.

Holmes, D. E.: Big Data : a very short introduction. 2017.

Lindgren, J., Mokka, R., Neuvonen, A. och Toponen, A. Digitalisaatio : murroksen koko kuva. 2019.

Oscarson, Per. Informationssäkerhet. Studentlitteratur 2019.

Finlands historia

Lettinen, Eva och Jaramo, Ilmo. Saaristolaismuistoja Kustavin vanhojen kertomana. 2006.

Roinila, Mika. Finland-Swedes in Michigan. Michigan State University Press 2012.

Villstrand, Nils Erik. Riksdelen : stormakt och rikssprängning 1560-1812. Finlands svenska historia 2. Svenska litteratursällskapet i Finland 2009.

Villstrand, Nils Erik och Westerlund, Kasper (red.). Sjöfarten i krig. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 35. Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 2018.

Forskningsmetoder och redigeringsteknik

Götlind, A. Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister. 2018.

Götlind, A. och Kåks, H. Mikrohistoria : en introduktion för uppsatsskrivande studenter. 2018.

Genealogi

Fürth, Thomas. Släktforska utanför Norden. Sveriges släktforskarförbund 19. 2019.

Hörnqvist, Åke. Upp ur arkivens gömmor : till mina barn och barnbarn samt deras efterkommande. SveaBok 2019.

Johansson, Eva. Kom igång med din släktforskning. Sveriges släktforskarförbund 2019.

Juul, Elisabet. Ännu mer genialiskt : spännande och fantastiska DNA-släkthistorier. Asynja Publishing 2019.

Lindwall, Bo. Släktforska i städer. Sveriges släktforskarförbunds handbok 18. 2019.

Samiska rötter : släktforska i svenska Sápmi. Sveriges släktforskarförbunds handbok 12. 2016.

Sjölund, Peter. Från DNA-test till släktträd. Sveriges släktforskarförbund 2019.

Genusvetenskap

Hamrud, Annika. En del av Sverige : kan hbtq-personer ha ett kulturarv. Premiss 2016.

Ohlander, Ann-Sofie och Strömberg, Ulla-Britt. Tusen svenska kvinnoår : svensk kvinnohistoria från vikingatid till nutid. Studentlitteratur 2018.

Historia, övrigt

Don, W. G. Reminiscences of the Baltic fleet of 1855.1894.

Groebner, Valentin. Personbevis : passets födelse i medeltidens Europa. Glänta 2009.

Götlind, A. Källor och källkritik : [hur det var att vara ung förr]. 2018.

Lappalainen, M. Pohjoisen noidat : oikeus ja totuus 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa. 2018.

Le Roy Ladurie, Emmanuel och Stolpe, Jan. Montaillou : en fransk bondby 1294-1324. Natur & Kultur 2019.

Westerlund, Lars. Stortyska vågskvalp : fartygstrafiken mellan Tyskland och de nordiska länderna 1940-45. Nord Print 2018.

Högskolor

Ahlbäck, Anders och Nygård, Henry (red.). Åbo Akademi och samhället : perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918-2018. Åbo Akademi 2018.

Hollsten, Laura (red.). Åbo Akademi och kunskapen : perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap, 1918-2018. Åbo Akademi 2018.

Berggren, Lars. Väggarna talar : Åbo Akademis byggnader under hundra år. Åbo Akademi 2017.

Konst och konsthistoria

Ekström, Kjell och Skogsjö, Håkan. Konst på Åland : en guide. Skogsjömedia 2003.

Ekström, Kjell och Skogsjö, Håkan. Ålandsskildraren Erik Juselius. Skogsjömedia 2010.

Hoffsten, Mikael och Rosvall, Ted. Porträttfynd : fotografer och fotografier 1860-1920. Sveriges släktforskarförbund 2018.

Lind, Maj-Britt; Lind, Ulrika och Muukkonen, Benita. Hildur Stenbäck : urbergsfödda soleldsvärld : ett konstnärsporträtt. 2015.

Sjöblad, Anselm och Åkerblom, Lasse. Anselm Sjöblad, fotograf : [fotografier från 1900-talets början]. PQR 2016.

Teaterföreningen i Mariehamn : [årsberättelser 1977 och 1987, samt div. program och recensioner]

Krigföring och spionage

Svensson, B. Borisprojektet : århundradets största spionkupp - NSA och ett svenskt snille lurade en hel värld. 2016.

Militärhistoria

Hoppu, T., Nieminen, J. och Tukkinen, T. Sisällissodan taistelut. 2018.

Westerlund, L. The Finnish SS-volunteers and atrocities against jews, civilians and prisoners of war in Ukraine and the Caucasus region 1941-1943 : an archival survey. 2019.

Hugemark, B. Möta, hejda, slå : så skulle Sverige försvaras. 2019.

Natur och miljö

Hæggström, Carl-Adam och Hæggström, Eeva. Ålands flora. SkogsjöMedia 2010.

Åbonde-Wickström, Gunda. Att plantera ett träd : 30 år med Ålands natur och miljö. Ålands natur och miljö 2010.

Samhälls- och rättsvetenskap

Den svenska mediacensuren. DeSaMek Publishing 2013.

Fagerström, Göran. Copyright och tryckfrihet för författare och bokutgivare. Bokverket 2016.

Johansson, Anders. I landet Censurien : en stridsskrift. DeSaMek Publishing 2007.

Järvinen, J-E. Försäkringsföreningarna : med ansvar för hembygdens trygghet under flera sekel. 2018.

Lauritsen, A. (red.) Crime and Crime Control in Four Nordic Island Societies. 2019.

Ledendal, J. Offentlighet i det digitala samhället  : vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd. 2018.

Moilanen, M. Suomen pyövelit. 2019.

Sjöfart

Calamnius, Bertil. Vad hände med MS Estonia? : en granskning av Estoniakatastrofen. Ekerlid 2014.

Eriksson, Lars-Erik. På minnets redd : fartygsöden från ångaren Olivia till tankern Penelop. Ålands sjöfart 2013.

Gillberg, Jan. Estonias undergång. DeSaMek Publishing 2006.

Högnäs, Per-Ove och Örjans, Jerker. Storbåten förr och nu. Ålands vänner 2006.

Limnell, Bo. Gustaf Eriksons motordrivna fartyg. Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons/Gustaf Adolf Eriksons understödsfond 2018.

Malmberg, Thure och Hag, Erik. Kalla systrar från Åland på världens alla hav : Gustaf Eriksons kylfartyg. Stiftelsen Hilda och Gustaf Eriksons samt Gustaf Adolf Eriksons Understödsfond 2013.

Sjöström, Pär-Henrik och Brzoza, Krzysztof. Vägen över havet : från pionjärer till marknadsledare. Breakwater 2009.

Skönlitteratur

Brostrøm, T. och Juhl Rasmussen, A. (red.) Nordisk litteratur til tjeneste : nordiske kanoniske tekster. 2007.

Karlsson, C. Märket. 2019.

Karlsson, Sara. Eddie Gordon : åländsk finkultur. Ålands tidningstryckeri 2012.

Lindfors, Rut. Lärarinnan berättar vidare : ett antal berättelser och reseskildringar. Föreningen för Norrfinström 2011.

Magnusson, J. Magnus. Mordet på en fångförare år 1795 : en berättelse

Valve, Isela. Joels färger. PQR 2011.

Språkvetenskap

Ivars, Ann-Marie. Dialekter och småstadsspråk : Svenskan i Finland - i dag och i går. Svenska litteratursällskapet i Finland 2015.

Karrento, Anita och Pykäläinen, Juha. Parlamentariska pärlor. PQR-kultur 2003.

Tandefelt, Marika. Finländsk svenska från 1860 till nutid. Svenska litteratursällskapet i Finland 2019.

Tandefelt, Marika. Finländsk svenska från medeltid till 1860. Svenska litteratursällskapet i Finland 2019.

Tandefelt, Marika. Språk i prosa och press. Svenska litteratursällskapet i Finland 2017.

Tandefelt, Marika. Språk i skola och samhälle. Svenska litteratursällskapet i Finland 2017.

Sveriges historia

Hoffsten, Mikael. Adel : från Natt och Dag till idag. Sveriges släktforskarförbund 2019.

Janzon, Kaj. Vapenlikhetsfällan : vapen- och sigillbruk under svensk medeltid : en introduktion för släkthistoriker, jämte rättelser till Svenska medeltidsvapen. Svenska genealogiska samfundet 2015.

Johansson, Karl-Magnus (red.) Historiebagarna : tretton historiska bakverk med recept från Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg. Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg 2018.

Lind, G. Brända hemman – Roslagen : det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719. 2019.

Neuding Skoog, M. I rikets tjänst : krig, stat och samhälle i Sverige 1450-1550. 2018.

Villstrand, Nils Erik och Westerlund, Kasper (red.) Stor seger - litet nederlag? : perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714. Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi 1795-7478 34; Forum navales skriftserie 1650-1837 54. Åbo Akademi 2015.

Ålands historia 

Adamczak, Mats. Vegafinnarna : en åländsk spionhärva i Stockholm. Mazocialmedia 2017.

Ahola, Joonas. The Viking age in Åland : insights into identity and remnants of culture. Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Academia Scientiarum Fennica 2014.

Andersson, Johannes, Lundberg, Ulla-Lena et al. Männen som kom från havet : jakthistorier från Kökar. Kökar hembygdsfören 2000.

Bergbo, Annette. Klobben : danat ur havsvågor. Sällskapet för Kråkskärsstugans renovering och bevarande 2016.

Ekström, Kjell och Skogsjö, Håkan. Fler hälsningar från ett svunnet Åland : vykort ur Rainer Kronstams och Mårten Sundbergs samlingar : [vykort från 1900-talets första hälft]. Skogsjömedia 2004.

Ekström, Kjell och Skogsjö, Håkan. Åland : skärgård i ÖstersjönSkogsjömedia 2017.

Enegren, Joakim. Sanningen om Ålandsbanken : 100 berättelser genom 100 år. Ålandsbanken 2019.

Eriksson, Daniel och Lindvall, Liz. Livet i Mariehamn. 2012.

Holmström, S. Genom änglamarkerna till metropolen och tillbaka : kulturarvet västra Föglö. 2019.

Liberalernas historik. Vi vill göra ett bra Åland bättre. 2019.

Romberg, Sofia. I Strömmens spår : en illusorisk guide : fritt efter Anni Blomqvists liv och verk i hennes museumhem Strömmen på Simskäla 2015-2017. BAM 2018.

Skogsjö, Håkan. Ett svunnet Åland : fyrtiotvå episoder. 2010.

Stenroos, Jan. Vårjakt på Åland. PQR 2014.

Sundberg, Erik. Eckerö Marby & Björnhuvud : från Gustaf Vasa till våra dagar. Ålandsforskarnas publikationer 9, 2018.

Tallqvist, Gösta. En bok om Åland. 2010.

Vostrov, A. Alandy, ostrova mira i Razdora. 2018.

Övrigt

Backman, Mats. Bröllopsmusik från Åland [Musiktryck]. 2019.

Billgren, B. Stenografi : när du vill fånga talet i dess flykt. 2002.

Björvell, Catrin. Sjuksköterskans journalföring : en praktisk handbok. Studentlitteratur 2011.

Cronberg, Olof. Gamla tiders sjukdomsnamn. Sveriges släktforskarförbund 2018.

Cserhalmi, Niklas. Fårad mark : handbok för tolkning av historiska kartor och landskap. Sveriges hembygdsförb 1998.

Lindqvist, Yrsa och Österlund-Pötzsch, Susanne. Jordnära : etnologiska reflektioner över ny nordisk mat. Svenska litteratursällskapet i Finland 2018.

Nummelin, Wiktor. Idrottsföreningen kamraterna Mariehamn : 100 år 1919-2019. 2019.

O'Brien, Daragh och O'Keefe, Katherine. Ethical data and information management : concepts, tools and methods. Kogan Page 2018.

Riksdagens justitieombudsman 90. 2010.

Sanct Olof : årsbok för de åländska församlingarna 2018.

Sanct Olof : årsbok för de åländska församlingarna 2019.

 

Ålands självstyrelse i utveckling : Ålandskommitténs 2013 slutbetänkande. 2017.

Publicerad 31.12.2018Uppdaterad 18.11.2020