Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ombeds alla våra kunder följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Nya böcker

2021

Under år 2021 har vi köpt in eller på annat sätt erhållit de följande böckerna till Ålands landskapsarkivs bibliotek:

Arkiv- och biblioteksvetenskap

Preparing the workforce for digital curation. National Academies Press, 2015.

Sabharwal, Arjun: Digital curation in the digital humanities : preserving and promoting archival and special collections. Chandos Publishing, 2015.

Biografier och biografiska matriklar

Jag lever än! LumparLab Teaterförening 2021.

Engström, Folke: Biografin morfar Karl Edvin Ideman : banbrytare, fostrare. 2021.

Herrmanns, Ralph. Gösta Werner : hans liv i egna bilder. Askild & Kärnekull, 1981.

Klingspor, Johan S.: Klingspor. 1 uppl. 2021.

Lamberg, Marko: Häxmodern : berättelsen om Malin Matsdotter. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2021.

Lautmann, Charlotte: Farfars rötter : Myrsten på Gotland. Text & idé & bild, 2017.

Mosander, Jan: Bland myglare, ministrar och miljardärer. Lind & Co, 2020.

Terho, Aarre: MIL 100 vuotta 1990. Maanmittausinsinöörien liitto, 1990.

Databehandling

Vitalis, André: The uncertain digital revolution. ISTE, 2016.

Finlands historia

Aho, Heikki: Sol över Finlands skär. Kivi, 1947.

Beijar, Kristina: Zwei Sprachen, ein Land : das finnische Modell. Schildt, 2000.

Björkstrand, Mats: "Heliga sång, som samman oss band" : kyrkliga sångfester i Nykarleby 1923-1939 i deras politiska, kyrkliga och musikaliska kontext. Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, 2020.

Donner, Jörn och Nyström, Samu: "Märklig är nu världens gång" : kollektiv Helsingforsdagbok 1917-1918. Schildt & Söderström, 2017.

Kekoni, Heikki och Viherjuuri, Hillari Johannes: C. G. Mannerheim. Kivi, 1937.

Meinander, Henrik: Finlands historia. Lind & Co, 2020.

Stubbergaard, Ylva: Stat, kris och demokrati : Lapporörelsens inflytande i Finland 1929-1932. Arkiv, 1996.

Vikström, Erik: Anden och ämbetet : minnesbilder och dokumentation rörande väckelse och kyrka 1960-2015. Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, 2016.

Genealogi

Holton, Graham S. (red.): Tracing your ancestors using DNA : a guide for family and local historians. Pen & Sword Family History, 2020.

Fürth, Thomas och Hoffsten, Mikael: Judisk släktforskning. Sveriges släktforskarförbund, 2020.

Wayne, Debbie Parker (red.): Advanced genetic genealogy : techniques and case studies. Wayne Research, 2019.

Historia, övrig

Iliefski, Camilla och Johansson, Karl-Magnus: Unboxing arkivet : katalogen. Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, 2018.

Norman, Hans: Sjöfärder i Österled : en resa i historien. Balkong Förlag, 2020.

Harrison, Dick: Nordiska korståg. Historiska media, 2019.

Nordenskjöld, Otto och Landtman, Gunnar: Länder och folk i ord och bild 3. Schildt, 1929.

Schauman, Sebastian: The revival of the vinyl record : a practice-theoretical approach. Åbo Akademi, 2019.

Villstrand, Nils Erik och Landen, Annette: Åbo Akademi i sin början : 1918-1945. Åbo Akademis förlag, 2019.

Samhälls- och rättsvetenskap

Bowers, C. A.: The false promises of the digital revolution : how computers transform education, work, and international development in ways that are ecologically unsustainable. Peter Lang, 2014.

Helmrich, Robert och Tiemann, Michael: Defining Work Tools: Studying effects of digitalising work tools. Verlag Barbara Budrich, 2020.

Sjöfart

Grönstrand, Lars. Åländska skeppsporträtt i ord och bild = Portraits of Åland sailingships. Ålands tidnings-tryckeri, 1978.

Mattson, Åke. Vi seglar ostvart : en historisk semesterseglats. Norstedt, 1974.

Matz, Erling: Sällsamheter längs farleden = Tarinoita laivareittimme varrelta = Tales along the sea lanes. Viking Line, 2002.

Skönlitteratur

Hammar, Edith: Homo line. Förlaget, 2020.

Jonker, Jaap: Doelwit Åland : een Jacob Noordland thriller. JAJ1956, 2020.

Rydberg, Viktor och Larsson, Carl: Singoalla. Bonnier, 1904.

Sundman, Alice: Toni Morrison and the Writing of Place. Stockholm University, 2020.

Weissenberg, Dan: Nils Gustaf von Schoultz 1807-1838. Litorale, 2014.

Sveriges historia

Nilsson, Fredrik: Öresundsgränser : rörelser, möten och visioner i tid och rum. Makadam, 2007.

Sandén, Annika: Fröjdelekar : glädje, lust och nöjen under svensk stormaktstid. Atlantis, 2020.

Åsbrink, Elisabeth: Orden som formade Sverige. NoK, 2018.

Övrigt

Asklund, Lis och Ödman, Maj: Föräldraboken : utgiven under medverkan av Sveriges främsta experter i barnuppfostrings- och familjefrågor till alla föräldrars hjälp. Ber, 1974.

Grape, Anders. Donum Grapeanum : festskrift tillägnad överbibliotekarien Anders Grape på sextiofemårsdagen den 7 mars 1945. A&W, 1945.

Hutchins, Giles och Storm, Laura: Regenerative Leadership : the DNA of life-affirming 21st century organizations. Wordzworth, 2019.

Selander, Per och Truelsen, Frithiof: Mannens hälsa och harmoni : lev riktigt, lev längre. Bernces, 1974.

2020

Under 2020 har vi köpt in eller på annat sätt erhållit de följande böckerna till Ålands landskapsarkivs bibliotek:

Arkiv- och biblioteksväsendet

Arkiston avain : kansanrunousarkiston kortistot, hakemistot, luettelot, lyhenteet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004.

Bountouri, Lina. Archives in the digital age : standards, policies and tools. Chandos Publishing 2017.

Millar, Laura. Archives : principles and practices2nd revised ed. Facet 2017.

Mizruchi, Susan L. (red.) Libraries and archives in the digital age. Palgrave Macmillan 2020.

Perälä, Anna (red.). Löysin jotakin hauskaa : Andrew Erikssonin juhlakirja hänen täyttäessään 50 vuotta maaliskuun 20. päivänä = Jag hittade något trevligt : festskrift till Andrew Eriksson på hans 50-årsdag den 20 mars. Tre bibliofiler 2008.

Szpryngiel, Scarlett. Långsprötad silverfisk i museer, bibliotek och arkiv i Sverige. Riksantikvarieämbetet 2018.

Biografier

Andersson, Conny. Leonards koffert : en biografi över sjökaptenen, skeppsredaren och kulturpersonligheten Leonard Johnsson (1889-1962). Stiftelsen Ålands Vänner 2020.

Nåls, Jan. Gränsfall : Algoth Niska : fotbollsstjärnan, smugglaren, välgöraren. Skrifter utgivna av Svenska Folkskolans vänner 7. 2015.

Timirev, S. N. The russian baltic fleet in the time of war and revolution 1914-1918 : the recollections of Admiral S N Timirev. Seaforth Publishing 2020.

Databehandling och informationsteori

Akenine, Daniel och Stier, Jonas. Människor och AI. BoD - Books on Demand 2019.

Kåhre, Jan. The mathematical theory of information. Kluwer Academic 2002.

Kaiser, Brittany. Targeted : the Cambridge Analytica whistleblower's inside story of how big data, Trump, and Facebook broke democracy and how it can happen again. HarperCollinsPublishers 2019.

Lanier, Jaron. Tio skäl att genast radera dina sociala medier. Mondial 2018.

O'Neil, Cathy. Weapons of math destruction : how big data increases inequality and threatens democracy. Broadway Books 2017.

Ronchi, Alfredo M. e-Citizens : toward a new model of (inter)active citizenry. Springer Nature Switzerland AG 2019.

Ronchi, Alfredo M. e-Services : toward a new model of (inter)active community. Springer Nature Switzerland AG 2019.

Stephens-Davidowitz, Seth. Everybody lies : big data, new data, and what the Internet can tell us about who we really are. Dey St., an imprint of William Morrow 2017.

Etnografi, socialantropologi och etnologi

Garberding, Petra. Vetenskap mellan diktatur och demokrati : svensk och tysk folklivsforskning i skuggan av nazismen och kalla kriget. Universus Academic Press 2015.

Finlands historia

Ekman, Torsten. Helsingfors röda fanor : från arbetarrörelsens tidiga år 1883-1917. Schildt & Söderström 2017.

Haggrén, Georg et al. Muinaisuutemme jäljet : Suomen esi- ja varhaishistoria kivikaudelta keskiajalle. Gaudeamus 2019.

Lurcock, Tony. 'Not so barren or uncultivated' : British travellers in Finland, 1760-1830. CB Editions 2010.

Rönkkö, Pertti. Aselevon maksumiehet  : Suomalaiset merimiehet natsi-Saksan keskitysleireillä 1944-1945. Atena 2020.

Östman, Inger. Tsarens gisslan : Peter den stores krigståg 1714. Litorale 2016.

Geografi och kartografi

Brotton, Jerry. Fantastiska kartor : en exposé över historiens mästerverk. Fischer & co 2016.

Höijertz, Lars. Wås : i tid och rum. 2019.

Rooney, Anne. Alla tiders kartor : perspektiv på världen. Arctic 2015.

Historia, övrig

Fedotoff-White, D. Survival through war and revolution in Russia. University of Pennsylvania press 1939.

Hodges, Kate. Kvinnorna som format vår värld : och deras kopplingar till varandra. Lind & Co 2018.

Schön, Bosse. Hitlers svenska SS-soldater [Ny utg.]. Fischer & Co 2016.

Hälso- och sjukvård

Lynch, Jane. Health records in court. Radcliffe Publishing Ltd 2009.

Norström, Åke. Vården och staten : källor till hälso- och sjukvårdens historia från medeltiden till 1967 Del 1. Riksarkivet 2020.

Were, Samuel Macharia. Health records management practices : a comparative view of public and private hospitals. LAP LAMBERT Academic Publishing 2014.

Militärväsen

Agrell, Wilhelm. Sprickor i järnridån : svensk underrättelsetjänst 1944-1992. Historiska media 2020.

Ekman, Sten och Jeppsson, Tommy. Ockupera Åland - Ödestimmar i Östersjön. Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag 2020.

Finland och Ryssland i hemligt krig : Finska militära underrättelsetjänsten under 100 år. Svenskt militärhistoriskt bibliotek 2020.

Grahn, Jan-Olof. Om svensk underrättelsetjänst. Medström 2016.

Marklund, Andreas. Övervakningens historia : från svarta kabinett till digital massövervakning. Historiska media 2020.

Litteraturvetenskap

Ståhle Sjönell, Barbro. Textkritik : teori och praktik vid edering av litterära texter : föredrag vid Svenska vitterhetssamfundets symposium 10-11 september 1990.  A&W International 1991.

Textkritik som analysmetod : bidrag till konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 2-4 oktober 2015. Svenska vitterhetssamfundet 2017.

Samhälls- och rättsvetenskap

Kaldor, Mary. Globala säkerhetskulturer. Daidalos 2018.

Karlsson, Ingmar. De små folkens historia : minoriteter i Europa. Historiska media 2018.

Jansson, Ida. Att sätta självstyrelsens gränser : av laggranskarna underkänd åländsk lagstiftning 1922-2018. 2020.

Moore, Jonathan J. Avrättningarnas blodiga historia : från gladiatorspel till giftinjektioner. Lind & Co 2018.

Rusi, Alpo. Yhdessä vai erikseen : Suomen ja Ruotsin turvallisuuspolitiikka tienhaarassa. Docendo 2016.

Sjöfart

Soldéus, Lars G. En skärgårdsskuta kommer lastad : bondeseglationen till Stockholm. 2020.

Westerlund, Lars. Kustfart som kollaboration : finländska fartyg i Transportflotte Speer 1942-45. Au courant 2020.

Släktforskning

Gunshaga, Markus och Westerlund, Anna-Karin. Kyrkoforska : släktforska i kyrkliga dokument och minnesmärken. Sveriges släktforskarförbund 2020.

Skogsjö, Håkan. Släktforskning på riktigt. Arkiv Digital 2019.

Sveriges historia

Ahlander, Dag Sebastian. Sverige vid avgrunden : 1808-1814. Historiska media 2019.

Appelgren, Stig. Estlands svenskar och svenskbygd : bibliografi. Gustav Adolfsakademien 1997.

Bergenheim, Åsa. Den liderliga häxan  : Häxhammaren och de svenska häxprocesserna. Carlssons 2020.

Harrison, Dick. Digerdöden. Historiska Media 2019.

Harrison, Dick. Stormakten växer fram. Historiska Media 2019.

Harrison, Dick. Trettioåriga kriget. Historiska Media 2019.

Jönsson, Håkan och Tellström, Richard. Från krog till krog : svenskt uteätande under 700 år. NoK 2018.

Ålands historia

Ekman, Sten och Melin, Olle. Åland - brygga eller barriär mellan Sverige och Finland : symposium fredagen den 25 oktober 2019. Flottans män 2019.

Övrigt

Alho, Päivi. A jungian theory of mind : individuality lost, gained, and transcended. Åbo Akademi 2020.

Ayala, Luis. Comprehensive security for data centers and mission critical facilities: (including EMP protection). 4th Watch Publishing Company 2018.

Den döde soldaten wid Bomarsund. Finska evangeliska sällskapets ströskrift 65, 1866.

Höijertz, Lars. Wås : i tid och rum. 2019.

Johnsson, Barbro, Rehnberg, Marie och Welander-Berggren, Elsebeth. Jenny Nyström : illustratör och pionjär. Votum 2018.

Järpe, Eric. Räkna med rester : matematik att tillämpas inom kryptologi. Studentlitteratur 2013.

Kishtainy, Niall. Stora boken om ekonomi. Lind & Co 2014.

Lindström, Fredrik; Karlsson, Mats och Paulsrud, Emil. 100 svenska dialekter. Bonnier fakta 2019.

Ternhag, Gunnar. Samlade visor : perspektiv på handskrivna visböcker : föredrag vid ett symposium på Svenskt visarkiv 6-7 februari 2008. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2008.

Publicerad 31.12.2018Uppdaterad 2.8.2021