Book acquisitions

2023

The following works have been acquired to the library of the Provincial Archives of Åland in 2023 (among others):

Current topics

Enerud, Per. Det här är inte ett krig : våldet och lögnens broderskap i rysk ideologiproduktion (2023)

Harrison, Dick. Fienden : Sveriges relation till Ryssland från vikingatiden till idag (2023)

Archive and library science

Sjöberg, Karin. Krumelurer i arkiven (2007)

Art history

Ekström, Kjell. Lilla Önningebyboken (2022)

Sidén, Karin; Ekström, Kjell and Wiljanen, Anna-Maria. Ljus över hav och land : Önningebykolonin på Åland (2022)

Books on Åland

Ringbom, Åsa and Söderlund, Kjell. Ålands kyrkor Vol.4a, Finström (2023)

Digitalisation

Holmberg, S. C. and Håkansson, A. M. Systeminformatik : lärande, vetande och kunnande för digitalisering (2020)

History

Nordin, Jonas (red.) Kodex : boken i medeltidens Sverige (2022)

History of Åland

Niinimäki, Pirjo-Liisa and Jerker Örjans. He tekivät laulun (2023)

Military and war history

Frankson, Anders (Ed.) Sverige under kalla kriget (2021)

Höglund, Patrik. Skeppssamhället : rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet (2021)

Peltonen, Kauko. Birger Ek ja hänen SB-2-lentueensa (2022)

Political science

Ichijo, Atsuko and Fong, Brian C.H. The Routledge handbook of comparative territorial autonomies (2022)

Seafaring

Hedin, Anders. Mina fyrar : med kameran längs kusterna 1964-2019 (2022)

Travels and geography

Gannholm, Tore. Gutland - varjagernas hem (2017)

Landström, Björn. Regina och Gullkronan (Nyutgåva, 2022)

Ahonen, Jukka and Sundell, Janne. Med fiskebåt på Östersjön (2022)

Other topics

Forsum, Göran. The special theory of relativity : a true oximoron? (2023)

Published 31.12.2018
Updated 10.7.2023