Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs tillsvidare för besökare

De publika utrymmena inkl. läsesalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Tilläggsupplysningar lämnar

- landskapsarkivarie Åke Söderlund, Ålands landskapsarkiv, tfn (018) 25340 eller 040 1769970

Publicerad 17.3.2020Uppdaterad 17.3.2020