Brev från kaptenen på Archibald Russell med Gustaf Eriksons egna anteckningar
Brev från kaptenen på Archibald Russell med Gustaf Eriksons egna anteckningar (Ålands landskapsarkiv)

Åland får världsminne - Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv upptaget i UNESCO:s världsminnesregister

Det autonoma öriket Åland har idag fått sitt första världsarv när Gustaf Eriksons rederiarkiv upptagits i UNESCO:s världminnesregister. Det åländska världsarvet är internationellt unikt och sällar sig med utnämningen till samma skara ovärderliga kulturarv som Englands Magna Charta, den franska förklaringen av de mänskliga rättigheterna, Gutenbergbibeln och Isaac Newtons manuskript.

Ålands huvudstad Mariehamn domineras av det historiska segelfartyget Pommern. Fartyget, som köptes av Gustaf Erikson den 23 maj 1923, är en stark symbol för den åländska sjöfartstraditionen. Det är därför extra speciellt att vi idag, nästan på dagen 100 år senare, får tillkännage att Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv 1913–1949 har upptagits på UNESCO:s världsminnesregister.

Från 1920-talet och framåt var Mariehamn hemmahamn för världens sista kommersiella segelfartygsflotta och Gustaf Erikson dominerade den internationella fraktsegelsjöfarten. Förvärvade från hela världen, väckte hans vackra segelfartyg uppmärksamhet i alla de hamnar de anlöpte. Detta intresse förstärktes ytterligare genom the Grain Races, segelfartygens inofficiell kappsegling mellan Australien och England. Gustaf Erikson själv fick titeln ”King of Windjammers” av brittisk media, fartygens resor beskrevs i böcker, tidningar och tidskrifter, och när Eriksons segelfartyg Herzogin Cecilie förliste utanför Englands kust 1936 blev det en världsnyhet.

Eriksons segelfartyg seglade på världshaven men affärsverksamheten sköttes från kontoret i Mariehamn. De stora segelfartygen gav jobb och välstånd på Åland. Nästan varje familj hade åtminstone en familjemedlem eller släkting som hade seglat på Eriksons fartyg. De långa resorna vidgade också världsbilden och uppmuntrade entreprenörskap, en anda som är stark på Åland än idag.

UNESCO:s beslut att inkludera Gustaf Eriksons rederiarkiv till Världsminnesregistret beror på dess internationella relevans. Gustaf Erikson arkiverade noggrant all information om fartygen, såsom ekonomiskt material relaterat till deras anskaffning och utrustning, loggböcker och otroligt omfattande korrespondens med kaptener, försäkringsbolag, varv och många andra operatörer. Arkivet är omfattande, sammanhängande och unikt. Det är en oöverträffad källa till information för forskare över hela världen. Förutom att vara en utmärkt tillgång för forskning inom affärs- och sjöfartshistoria, utgör arkivet även en absolut unik källa för klimatforskningen eftersom det innehåller loggböcker med väderinformation från de södra oceanerna, ett område i världen där inga andra fartyg trafikerade under mellankrigstiden.

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum och Ålands landskapsarkiv ansvarar för materialet som ingår i arkivet och de har, tillsammans med bl.a. Ålands landskapsregering, UNESCO:s nationella världsminneskommitté för Finland, varit partners i den mångåriga ansökningsprocessen som nu nått sitt lyckliga slut.

- Upptagningen till UNESCO:s världsminnesregister innebär ett fantastiskt erkännande av Gustaf Eriksons arkivs världsomfattande värde och betydelse. Ålands kulturella arv som sjöfartsnation stärks med detta ytterligare och jag är idag oerhört glad och stolt, säger Annika Hambrudd, utbildnings- och kulturminister vid Ålands landskapsregering.

För ytterligare frågor kontakta:

Byråchef kulturbyrån och landskapsantikvarie, Viveka Löndahl
Viveka.londahl@regeringen.ax
Tel. +358 18 25420

Utbildnings- och kulturminister, Ålands landskapsregering, Annika Hambrudd
annika.hambrudd@regeringen.ax
Tel. +358 18 2500

Landskapsarkivarie, Ålands landskapsarkiv, Åke Söderlund
ake.soderlund@regeringen.ax
Tel. +358 18 25340

VD, Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum, Hanna Hagmark
hanna@sjofartsmuseum.ax
Tel. +358 457 342 5015

Ordförande, nationella världsminneskommitténför Finland, Jussi Nuorteva
jussi.nuorteva@gmail.com
Tel. +358 40 592 5131

Publicerad 24.5.2023Uppdaterad 25.5.2023