Digitaliseringsprojekt blev publiksuccé

Idag kl. 8.30 sänds det bifogade pressmeddelandet från Helsingfors till media - uteslutet Åland där de berörda samarbetsparterna har kommit överens om att frågor som uttryckligen berör Åland och projektets åländska tidningar i första hand besvaras av landskapsarkivarie Åke Söderlund vid Ålands landskapsarkiv.

Vad gäller Åland är de digitala dagstidningarna i denna omfattning tillgängliga enbart på Ålands landskapsarkiv. Via hemdatorer är tillbudet ytterst begränsat och reglerat, och därmed är vi på landskapsarkivet glada över våra möjligheter att inom ramen för detta projekt innefatta denna tjänst för allt fler årgångar av tidningar som intresserar såväl personer som idkar forskning på olika nivåer som den stora allmänheten. Genom fritextsökningar kan vem som helst leta efter något av intresse och sökningen kan genomföras även så att den görs i ett synnerligen stort antal tidningar innefattande bl.a. finlandssvenska tidningar, vilka exempelvis idag har en sämre bevakning av Åland, men tidigare varit synnerligen måna om att på ett lokalt plan bevaka de åländska angelägenheterna.

Ålands landskapsarkiv sparar och tillgängliggör de åländska tidningarna även i pappersform.

Landskapsarkivet har öppet för allmänheten, måndagar-torsdagar, kl. 12-16, fredagar kl. 9-15. I landskapsarkivets läsesal finns en dator som är uppkopplad till den i bilagan omnämnda tjänsten.

Tilläggsupplysningar lämnar

  • landskapsarkivarie Åke Söderlund, tfn (018) 25340

Bilagor:

Publicerad 15.11.2022Uppdaterad 15.11.2022