Bild av landskapsarkivarie Åke Söderlund och intendent Susanna Allesson Nyberg
Landskapsarkivarie Åke Söderlund överlämnar silverkorset till intendent Susanna Allesson Nyberg under Nordiska Arkivdagarnas middag på Vasamuseet i Stockholm den 31.8.2022. Landskapsarkivarien befann sig på en tjänsteresa i Stockholm där han även föreläste om frågor som berör arkivväsendet på Åland. Foto: Emilia Liu, SMTM

Ålands landskapsarkiv har lånat ut ett centralt föremål för en ny utställning på Sjöhistoriska museet i Stockholm

Den 23 september öppnades utställningen Flykten från Baltikum 1943-1944 på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Utställningen bygger på museets dokumentation och forskning om andra världskrigets baltiska flyktbåtar över Östersjön mot Sverige.

Ombord på de små båtarna fanns inte bara människor, utan alla möjliga föremål, viktiga inför ett nytt liv eller omöjliga att skiljas från. I utställningen visas föremål från enskilda personer som väcker delade minnen och erfarenheter av flykt. Här finns berättelser om hopp och förtvivlan, liksom kära ägodelar som nallar, dockor och favoritboken - liksom nödvändiga föremål som fiskedon och symaskiner och de värdefulla silverserviserna.

Alla på flykt kom dessvärre inte fram. Till skaran av oidentifierade baltiska flyktingar hörde en drunknad kvinna med ett silverkors om halsen. Det fästes på Åland vid de av myndigheterna upprättade undersökningsprotokollet i hopp om att någon en dag skulle kunna identifiera den avlidnes namn och identitet. Korset lånas nu ut till Sjöhistoriska museet i Stockholm av Ålands landskapsarkiv under två år för att ingå i utställningen. Det känsloladdade och tankeväckande föremålet tillhörande den i strandvattnet på Kökar funna och oidentifierade kvinnan har ej tidigare visats offentligt.

På grund av det läge som för närvarande råder i Europa med flyktingströmmar under liknande förhållanden som i Östersjön år 1944, så har Sjöhistoriska museet i Stockholm ordnat en utställning med ett tema som är högst aktuellt, laddat och känsloväckande.

Utställningen bygger på boken ”Föremål på flykt” av Mirja Arnshav och fotograf Anneli Karlsson. Läs mer om boken på Sjöhistoriska museets webbplats 

Tilläggsupplysningar lämnar

  • landskapsarkivarie Åke Söderlund, tfn (018) 25 340

Fotografier:

  1. Landskapsarkivarie Åke Söderlund överlämnar silverkorset till intendent Susanna Allesson Nyberg under Nordiska Arkivdagarnas middag på Vasamuseet i Stockholm den 31.8.2022. Foto: Emilia Liu, SMTM
  2. Montern på Sjöhistoriska museet i Stockholm med korset och kopior av handlingar som berör föremålet utställda. Foto: SMTM
  3. Korset avfotograferat. Foto: Zygeda Johansson Jurgutyte
Publicerad 7.10.2022Uppdaterad 10.10.2022