Pärmbilden till rapporten

Nordiska forskare intresserar sig för kriminalitet och brottsbekämpning på Åland

Nordiska samarbetsrådet för kriminologi ordnade den 8-10 oktober 2019 en konferens på Grönlands universitet i Nuuk. Programmet rubricerades på engelska som ”Crime, Punishment, Social Marginalization and Reintegration in Small Societies”. Som arbetsspråk på kongressen användes de nordiska språken, engelska och grönländska. Programmet för kongressen fäste uppmärksamhet vid kriminalitet, straff, social marginalisering och återanpassning i fyra samhällen: Färöarna, Grönland, Island och Åland.

Landskapsarkivarie Åke Söderlund från Ålands landskapsarkiv var kallad att hålla ett föredrag om häxprocesserna på Åland under 1600-talet, och det intresse som på senare år uppstått kring det dåvarande rättssystemet, som i en nordisk jämförelse engagerade sig tidigt och metodiskt i bestraffandet av seder och ritualer kopplade till lokal folktro.

Filosofie doktor och universitetslektor Agneta Mallén från Lunds universitet höll ett föredrag om kriminalitet och brottsbekämpning på Åland i modern tid. Mallén har även fungerat som medförfattare till den rapport som under kongressen offentliggjordes. Rapporten bär titeln ”Crime and Crime Control in Four Nordic Island Societies: The Faroe Islands, Greenland, Iceland and the Åland Islands” (Århus, 2019). Agneta Malléns bidrag till rapporten behandlar åländsk kriminalitet och brottsbekämpning.

En konklusion, som under kongressen gjorde sig gällande, var den att kriminaliteten i de olika nordiska ösamhällena på vissa områden uppvisar märkbara och intressanta skillnader. Detta talar för betydelsen av fortsatta satsningar på komparativ forskning, som koncentrerar sig på våra möjligheter att stävja brottsligheten och bekämpa denna i de fyra nordiska samhällena: Färöarna, Grönland, Island och Åland.    

Tilläggsupplysningar lämnar
- landskapsarkivarie Åke Söderlund, Ålands landskapsarkiv, telefon +358 18 25340 eller +358 40 1769970

Läs rapporten på Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologins webbplats (pdf, 1,4 MB)

Publicerad 15.10.2019Uppdaterad 10.12.2019