Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Med anledning av nya rekommendationer från Ålands landskapsregering hålls läsesalen vid Ålands landskapsarkiv stängd fr.o.m. den 1 mars till den 12 mars. Under denna period erbjuds service endast per e-post och telefon.

Verksamhetsberättelse

Ålands landskapsarkivs verksamhetsberättelse innefattas av Ålands landskapsregerings årsredovisning, som finns under Bilagor.

Publicerad 22.5.2019Uppdaterad 2.12.2019