Avgifter fr.o.m. den 22.11.2022

Kopiering A4 (svartvit) 0,50 € / sida
Kopiering A3 (svartvit) 1,00 € / sida
Kopiering (färg) 1,50 € / sida
Officiellt bestyrkt kopia 1,50 € / sida
Inskanning av A4 0,50 € / sida
Begäran om handlingar, timkostnad om arbetsinsatsen överstiger 2 timmar 30,00 € / timme
Omfattande utredning av forskningskaraktär, bl. a. släktutredning 100,00 € 

Alla priser är inkl. moms (24%). Prissättningen följer Ålands landskapsregerings beslut om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning (ÅFS 72/2022).

Läs mer om avgifter på landskapsregeringens webbplats

 

Publicerad 4.12.2018Uppdaterad 27.4.2023