Ett collage över landskapsarkivets praktikanter och volontärer

Praktik och volontärt arbete på Ålands landskapsarkiv

Under de senaste åren har Ålands landskapsarkiv haft nöjet att anställa ett flertal personer för kortare och något längre arbetsförhållanden, högskolepraktik och även prao-elever har praktiserat hos oss. Vi är glada över det samarbete som vi har mellan olika institutioner för att kunna förverkliga detta, och vi är likaså glada över de utmärkta arbetsinsatser som lagts ned av många för att genomföra detta liksom för de arbetsinsatser som ett flertal personer erbjudit oss. Även volontärer har bidragit - senast vid framtagningen av en utställning om Edgar Bomans liv och verk. Vi är tacksamma för alla de arbetsinsatser som erbjudits på ett brett fält vad gäller såväl inriktning som uppgifter.

Publicerad 29.12.2022Uppdaterad 31.5.2023