Lövökongressen - ett unikt kartfynd

I år har det gått 300 år sedan Ålandskongressen eller Lövökongressen som den även kallas, de långvariga och resultatlösa fredsförhandlingarna mellan Sverige och Ryssland, vilka ägde rum i Lövö på Vårdö åren 1718-19. Under Lövökongressens 300-årsjubileum den 24-25 augusti presenterar Ålands landskapsarkiv ett unikt arkivfynd, som avslöjar tidigare okända detaljer om Lövökongressen och kastar ljus över den första urbana åländska bebyggelsen, som uppstod under 1700-talet.

Arkivfyndet handlar om en samtida karta över området där Lövökongressen gick av stapeln. Kartan upptäcktes i Ryska statens krigshistoriska arkiv i Moskva (RGVIA). Den består av en översiktsritning av Sundskär (Vårdö) samt detaljerade planritningar återgivande byggnationen, som rests för fredsförhandlingarna. Efter ett långvarigt och intensivt nätverkande – med tillfälliga bakslag som emellertid till sist mynnade ut i önskat slutresultat - har Ålands landskapsarkiv erhållit en digital kopia av kartan i hög upplösning.

I det här sammanhanget finns det många som bör tackas, den numera dessvärre framlidna professor Ulla Ehrensvärd, som fann kartan i Moskva, professor Nils Erik Villstrand, som tipsade landskapsarkivet om denna efter att ha blivit kontaktad av Ehrensvärd, Finlands ambassad i Moskva och dess kulturråd Helena Autio-Meloni, som aktivt bidrog till att kartan kunde erhållas - i ett skede när svårigheterna närapå kändes övermäktiga. Förutom de omnämnda finns det många fler som bör tilldelas en eloge för engagemang och stöd vid genomförandet av uppdraget.

Den ursprungligen ryskspråkiga kartan har tjänstvilligt kompletterats med en fullständig svensk vetenskaplig översättning, utförd av dr Thomas Rosén, universitetslektor vid Göteborgs universitet och expert på 1700-tals ryska.

Kartan kommer att presenteras under ”Lövökongressen 1719 - 300 år” som anordnas av Vårdö kulturstiftelse r.s. den 24-25.8.2019 i Lövö på Vårdö.

Landskapsarkivarie Åke Söderlund berättar om förvärvet av kartan den 24.8. kl. 14.15 och därefter håller antikvarie Pia Sjöberg från landskapsregeringens kulturbyrå ett föredrag om kartans betydelse för vidgandet av vår kunskap om en fredskongress, som för 300 år sedan placerade Åland på världskartan.

Tillställningen ordnas på Vårdö bönehus, Vårdövägen 762. Biljetter säljs av Vårdö Kulturstiftelse.

Tilläggsupplysningar lämnar

- landskapsarkivarie Åke Söderlund, Ålands landskapsarkiv, tfn (018) 25340 eller 040 1769970

Publicerad 22.8.2019Uppdaterad 11.9.2019