Arkivarie Inger Johansson föreläser.
Arkivarie Inger Johansson föreläser om arkivplaner, bevarande och gallring.

Landskapsarkivets kurs om arkivering och dokumentförvaltning lockade många

Tisdagen den 22 november ordnade Ålands landskapsarkiv en kurs om arkivering och dokumentförvaltning för åländska kommuner och kommunalförbund i lagtingets Sälskär-auditorium. Kursen lockade sammanlagt drygt 60 deltagare av vilka en del närvarade på plats och en del deltog på distans. Temat på kursen var arkivplaner, bevarande och gallring.

Arkivkursen för kommuner och kommunalförbund fortsätter i mars 2023 med ytterligare ett tillfälle. 

Publicerad 28.11.2022Uppdaterad 28.11.2022