Bild av Arkivarie Inger Johansson och landskapsarkivarie Åke Söderlund som föreläser till deltagare i salen och på Teams
Deltagare i salen och på Teams lyssnar på arkivarie Inger Johansson och landskapsarkivarie Åke Söderlund. Foton: Heidi Eriksson

Landskapsarkivets kurs och arkivmanual

Den 20 april 2023 ordnade Ålands landskapsarkiv andra delen av kursen om arkivering och dokumentförvaltning för åländska kommuner och kommunalförbund i Lagtingets Sälskär-auditorium. Tillfället var en fortsättning på genomgången i november 2022 av bl.a. bevarande och gallring, inkl. arkivplaner. 

Landskapsarkivets nya rekommendationer Arkivera i praktiken - och enligt principerna. Lathund för kommuner och kommunalförbund finns nu under Till myndigheter

Publicerad 2.6.2023Uppdaterad 4.9.2023