Landskapsarkivet stängt den 19 juni

Ålands landskapsarkiv håller stängt onsdag den 19 juni 2024 på grund av personalens planeringsdag.

Bild av Arkivarie Inger Johansson och landskapsarkivarie Åke Söderlund som föreläser till deltagare i salen och på Teams
Deltagare i salen och på Teams lyssnar på arkivarie Inger Johansson och landskapsarkivarie Åke Söderlund. Foton: Heidi Eriksson

Landskapsarkivets kurs och arkivmanual

Den 20 april 2023 ordnade Ålands landskapsarkiv andra delen av kursen om arkivering och dokumentförvaltning för åländska kommuner och kommunalförbund i Lagtingets Sälskär-auditorium. Tillfället var en fortsättning på genomgången i november 2022 av bl.a. bevarande och gallring, inkl. arkivplaner. 

Landskapsarkivets nya rekommendationer Arkivera i praktiken - och enligt principerna. Lathund för kommuner och kommunalförbund finns nu under Till myndigheter

Publicerad 2.6.2023Uppdaterad 4.9.2023