Fotografi föreställande Thora Asudeh tillsammans med landskapsarkivarie Åke Söderlund och arkivbiträde Kaj Sonneborn
Thora Asudeh utanför Ålands landskapsarkiv tillsammans med landskapsarkivarie Åke Söderlund (till höger) och arkivbiträde Kaj Sonneborn (till vänster). Foto: Ann-Sofi Lenander

Kanadensisk forskning om reformationsrörelser på Åland

Thora Asudeh studerar humaniora och religion vid Carleton University i Ottawa, Kanada, och den här sommaren jobbar hon med ett forskningsprojekt på Åland. Thora har rötter på Åland och tillbringar somrarna här. Med stöd av ett stipendium från Carleton, the Maurice Price Scholarship, har hon i sommar forskat om reformationsrörelsen på Åland. Materialet för projektet består till mestadels av skrifter från 1500- och 1600-talen som finns bevarade på Ålands landskapsarkiv: domböcker, kyrkböcker och äldre biblar. Andra viktiga källor är också litteratur som skrivits om präster som verkade på den tiden och om Kastelholms historia.

Denna forskning kommer att resultera i en uppsats om belägg för reformationsrörelser på Åland, och ett examensarbete om Ålands historia och reformationsstudier under hennes kommande sista år på universitetet i Kanada.

Thora Asudeh intervjuades av bland annat Josefina Jansson på Ålands Radio:

Publicerad 18.8.2023Uppdaterad 4.9.2023