Fotografi som föreställer arkivchef Lena Karhu, arkivbiträde Kaj Sonneborn och landskapsarkivarie Åke Söderlund
Foto: Pia Sjöberg

Besök från Svenska Centralarkivet

Arkivchef Lena Karhu från Svenska Centralarkivet i Helsingfors besökte Ålands landskapsarkiv den 1.9.2023. Centralarkivet har sedan 1977 fungerat som slutarkiv för Svenska folkpartiet och partiet närstående institutioner. Svenska centralarkivet är ett av de elva privatarkiv i Finland som erhåller statsbidrag för verksamheten.

Lena Karhu visade ett stort intresse för bl.a. de många privatarkiv som landskapsarkivet erhållit liksom de tjänster och den förvaltning som tillhandahålls. På bilden syns arkivbiträde Kaj Sonneborn, landskapsarkivarie Åke Söderlund och arkivchef Lena Karhu vid en utställningsmonter på landskapsarkivet i vilken förevisas ett antal något annorlunda emballage och övriga föremål, vilka har nyttjats vid leveranser av privatarkiv till Ålands landskapsarkiv.

Publicerad 4.9.2023Uppdaterad 4.9.2023