Landskapsarkivet stängt den 19 juni

Ålands landskapsarkiv håller stängt onsdag den 19 juni 2024 på grund av personalens planeringsdag.

Fotografi av personalchefen Sigrit Mahla, personalspecialisten Kristi Ots och juristen Renita Jõesalu
Foto: Åke Söderlund

Besök från Estlands Nationalarkiv

Estlands Nationalarkiv (arkivmyndigheten Rahvusarhiiv) utförde ett studiebesök på Ålands landskapsarkiv den 25-27 september 2023. Den estniska gruppen med tjänstemän från det estniska arkivverket bestod av personalchef Sigrit Mahla, personalspecialisten Kristi Ots och juristen Renita Jõesalu (från vänster till höger). Förutom landskapsarkivet ingick i programmet besök på Ålands lagting, Statens ämbetsverk på Åland och verksamheter underlydande Ålands landskapsregering jämte ett antal privata museer med anknytning till det skriftliga kulturarvet.

På bilden studeras den s.k. ”Stora boken”, en välanvänd och bokstavligen tungt vägande klenod på landskapsarkivet bestående av skeppsregistret för Ålands registerområde.

Efter hemkomsten – närmare bestämt i november - höll de tre tjänstemännen ett föredrag om Ålands landskapsarkiv och sina iakttagelser under studiebesöket. Presentationen var avsedd för hela personalen vid Estlands nationalarkiv och rent fysiskt ägde detta rum vid Nationalarkivets huvudsäte i Tartu/Dorpat med arrangerad möjlighet att även ta del av presentationen på distans. Det estniska nationalarkivet har verksamhet på ett flertal orter i Estland.

Publicerad 21.12.2023Uppdaterad 21.12.2023