Arkivsekreterare vid Ålands landskapsarkiv

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som arkivsekreterare vid utbildnings- och kulturavdelningen, allmänna byrån, Ålands landskapsarkiv.

Om arbetet som arkivsekreterare

Arkivsekreterarens huvudsakliga arbetsuppgifter är arkivverksamhet, kundbetjäning och administration vid Ålands landskapsarkiv. Som arkivsekreterare kommer du att:

  • Handha arkivverksamhet, så som emottagande, ordnande och tillgängliggörande av arkivhandlingar
  • Rådgivning till landskapsarkivets interna och externa kunder
  • Administrativa uppgifter, så som upprätthållande av arkiv- och biblioteksdatabaser, statistik, bokdistribution och beställning av material

Behörighetskrav och kompetensprofil

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig examen på gymnasienivå.

Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har god förmåga att samarbeta.

Tillträde

Tillträde den 1.1.2022 eller enligt överenskommelse.

Prövotid kan komma att tillämpas.

Lön

Grundlön euro per månad 2 087,61 (med alla ålderstillägg 2 666,09 euro) samt ett allmänt tillägg om 121,24 euro per månad.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 14.12.2021 kl. 15.00 lokal tid. Ansökan sänder du till:

registrator@regeringen.ax

eller

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som arkivsekreterare

Närmare information om tjänsten lämnas av Åke Söderlund, landskapsarkivarie vid Ålands landskapsarkiv, telefon +358 18 25 000 eller e-post ake.soderlund@regeringen.ax

Läs om att arbeta på Ålands landskapsregering på landskapsregeringens webbplats

Utbildnings- och kulturavdelningen, allmänna byrån och Ålands landskapsarkiv

Till utbildnings- och kulturavdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings- kultur-, arkiv- biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden.

Vid utbildnings- och kulturavdelningens allmänna byrå handläggs ärenden som gäller den övergripande förvaltningen, arkivverksamhet och utvecklingen inom avdelningens verksamhetsområden.

Tjänsten som arkivsekreterare är placerad vid Ålands landskapsarkiv som är en enhet vid vilken handläggs ärenden som gäller arkiveringen av handlingar och som även sköter mottagningen, förvaret och ordnandet av arkivalier samt tillhandahållandet av dessa, i enlighet med arkivlag (2004:13) för landskapet Åland.

Publicerad 7.12.2021Uppdaterad 7.12.2021