Anvisningar om hygien och säkerhetsavstånd för dem som besöker landskapsarkivet

Åland befinner sig i Covid-19-epidemins spridningsfas. Av denna anledning har landskapsregeringen informerat om att vissa skyddsåtgärder skärps. Ålands landskapsarkivs verksamhet fortsätter på ett kontrollerat sätt för att kundernas och personalens säkerhet ska kunna tryggas och smittrisken minimeras så bra som möjligt.

Läsesalens öppettider följer de normala öppettiderna (måndag-torsdag 12:00-16:00, fredag 12:00-15:00). Eventuella avvikelser i öppettider meddelas separat.

Gruppvisningar eller publikevenemang ordnas inte för närvarande.

Om en kund eller anställd på landskapsarkivet konstateras med coronasmitta leder det till att läsesalen stängs. Hur länge avstängningen varar avgörs från fall till fall.

Du bör inte besöka läsesalen om du

Håll god hand- och hosthygien samt säkert avstånd till andra människor

Det bästa sättet att förebygga smittspridning av coronavirus är att iaktta god hand- och hosthygien, hålla säkert avstånd till andra människor och undvika närkontakt. 

Läs allmänna hygienregler från Institutet för hälsa och välfärd.

Vi ber dig följa följande anvisningar då du besöker landskapsarkivets läsesal:

  • Innan du går in i läsesalen, tvätta händerna på de allmänna toaletterna eller använda handdesinfektionsmedel som hålls tillgängligt i korridoren i närheten av ingången till forskarsalen.
  • Antalet kundplatser i läsesalen minskas så att det är möjligt att hålla de rekommenderade säkerhetsavstånden både mellan kunderna och mellan kunderna och personalen.
  • Håll säkerhetsavstånd medan du väntar på din tur till kundservicen. Endast en kund i taget får gå fram till disken.
  • Personalen undviker såvida det är möjligt att fysiskt ta emot eller hantera kundernas anteckningar eller dokument. Pennor och motsvarande material för allmän användning i läsesalen plockas bort enligt övervägande

Landskapsarkivets personal ger vid behov noggrannare anvisningar.

Publicerad 29.3.2022Uppdaterad 29.3.2022