Dator och gamla böcker på ett bord

Välkommen till Ålands landskapsarkiv

Välkommen till Ålands landskapsarkiv

Ålands landskapsarkiv är det självstyrande landskapets arkivverk. Vi ansvarar för bevarandet av historiskt källmaterial i landskapet samt ledningen och utvecklingen av dokumenthanteringen och arkivfunktionen inom landskapsförvaltningen. Ett av landskapsarkivets viktigaste uppdrag är att ge landskapsmyndigheterna råd och anvisningar i dokumenthanterings- och arkivfrågor.

På vår webbplats kan man bekanta sig med vår verksamhet och de arkiv vi förvarar, samt söka bland de bouppteckningarna och lagfarterna vi förvarar. Till myndigheter erbjuder vi aktuell information och råd om dokument- och arkivhantering. Vi arbetar för närvarande med att göra våra arkivförteckningar tillgängliga digitalt.

Nyheter

Fotografi som föreställer arkivchef Lena Karhu, arkivbiträde Kaj Sonneborn och landskapsarkivarie Åke Söderlund

Besök från Svenska Centralarkivet

Arkivchef Lena Karhu från Svenska Centralarkivet i Helsingfors besökte Ålands landskapsarkiv den 1.9.2023. Centralarkivet har sedan 1977 fungerat som slutarkiv för Svenska folkpartiet och partiet...
Läs mer om Besök från Svenska Centralarkivet ›
Bild föreställande landskapsarkivarie Åke Söderlund samt en gruppbild av deltagarna på släktmötet

En mindre känd enklav för släkt- och lokalhistorisk forskning på Ålands landskapsarkiv

Släktföreningen Johansson-Stubbe ordnade lördagen den 19.8.2023 sitt senaste släktmöte på Framnäs Föreningshus vid Kyrkbacken i Nagu, nuvarande Pargas stad. Ett femtiotal personer deltog....
Läs mer om En mindre känd enklav för släkt- och lokalhistorisk forskning på Ålands landskapsarkiv ›
Fotografi föreställande Thora Asudeh tillsammans med landskapsarkivarie Åke Söderlund och arkivbiträde Kaj Sonneborn

Kanadensisk forskning om reformationsrörelser på Åland

Thora Asudeh studerar humaniora och religion vid Carleton University i Ottawa, Kanada, och den här sommaren jobbar hon med ett forskningsprojekt på Åland. Thora har rötter på Åland och tillbringar...
Läs mer om Kanadensisk forskning om reformationsrörelser på Åland ›
Bild av Arkivarie Inger Johansson och landskapsarkivarie Åke Söderlund som föreläser till deltagare i salen och på Teams

Landskapsarkivets kurs och arkivmanual

Den 20 april 2023 ordnade Ålands landskapsarkiv andra delen av kursen om arkivering och dokumentförvaltning för åländska kommuner och kommunalförbund i Lagtingets Sälskär-auditorium. Tillfället var...
Läs mer om Landskapsarkivets kurs och arkivmanual ›
Brev från kaptenen på Archibald Russell med Gustaf Eriksons egna anteckningar

Åland får världsminne - Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv upptaget i UNESCO:s världsminnesregister

Det autonoma öriket Åland har idag fått sitt första världsarv när Gustaf Eriksons rederiarkiv upptagits i UNESCO:s världminnesregister. Det åländska världsarvet är internationellt unikt och sällar...
Läs mer om Åland får världsminne - Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv upptaget i UNESCO:s världsminnesregister ›
Publicerad 13.1.2016Uppdaterad 19.10.2021