Dator och gamla böcker på ett bord

Välkommen till Ålands landskapsarkiv

Välkommen till Ålands landskapsarkiv

Ålands landskapsarkiv är det självstyrande landskapets arkivverk. Vi ansvarar för bevarandet av historiskt källmaterial i landskapet samt ledningen och utvecklingen av dokumenthanteringen och arkivfunktionen inom landskapsförvaltningen. Ett av landskapsarkivets viktigaste uppdrag är att ge landskapsmyndigheterna råd och anvisningar i dokumenthanterings- och arkivfrågor.

På vår webbplats kan man bekanta sig med vår verksamhet och de arkiv vi förvarar, samt söka bland de bouppteckningarna och lagfarterna vi förvarar. Till myndigheter erbjuder vi aktuell information och råd om dokument- och arkivhantering. Vi arbetar för närvarande med att göra våra arkivförteckningar tillgängliga digitalt.

Nyheter

Brev från kaptenen på Archibald Russell med Gustaf Eriksons egna anteckningar

Åland får världsminne - Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv upptaget i UNESCO:s världsminnesregister

Det autonoma öriket Åland har idag fått sitt första världsarv när Gustaf Eriksons rederiarkiv upptagits i UNESCO:s världminnesregister. Det åländska världsarvet är internationellt unikt och sällar...
Läs mer om Åland får världsminne - Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv upptaget i UNESCO:s världsminnesregister ›
Landskapsarkivarie Åke Söderlund och Lilian Rapp

Genetisk släktforskning - DNA i släktforskning

Under de senaste åren har utövandet av släktforskning genom DNA funnit allt fler intressenter. Det finns olika DNA-tester och flera testföretag att välja mellan. Testerna beställs från utlandet – i...
Läs mer om Genetisk släktforskning - DNA i släktforskning ›
Ett collage över landskapsarkivets praktikanter och volontärer

Praktik och volontärt arbete på Ålands landskapsarkiv

Under de senaste åren har Ålands landskapsarkiv haft nöjet att anställa ett flertal personer för kortare och något längre arbetsförhållanden, högskolepraktik och även prao-elever har praktiserat hos...
Läs mer om Praktik och volontärt arbete på Ålands landskapsarkiv ›

Öppettider under jul och nyår

Under jul och nyår har landskapsarkivet öppet enligt följande tider: 19-22 december 12:00-16:00 23 december 12:00-15:00 27-29 december 12:00-16:00 30 december 12:00-15:00 2-5 januari 12:00-16:00 6...
Läs mer om Öppettider under jul och nyår ›
Arkivarie Inger Johansson föreläser.

Landskapsarkivets kurs om arkivering och dokumentförvaltning lockade många

Tisdagen den 22 november ordnade Ålands landskapsarkiv en kurs om arkivering och dokumentförvaltning för åländska kommuner och kommunalförbund i lagtingets Sälskär-auditorium. Kursen lockade...
Läs mer om Landskapsarkivets kurs om arkivering och dokumentförvaltning lockade många ›
Publicerad 13.1.2016Uppdaterad 19.10.2021