Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ombeds alla våra kunder följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Avgifter f.r.o.m. den 1.7.2020

Kopiering A4 (svartvit) 0,50 € / sida
Kopiering A3 (svartvit) 1,00 € / sida
Kopiering (färg) 1,50 € / sida
Officiellt bestyrkt kopia 1,50 € / sida
Inskanning av A4 0,50 € / sida
Begäran om handlingar, timkostnad om arbetsinsatsen överstiger 2 timmar 30,00 € / timme
Omfattande utredning av forskningskaraktär, bl. a. släktutredning 100,00 € 

Alla priser är inkl. moms (24%). Prissättningen följer Ålands landskapsregerings beslut om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning (ÅFS 47/2020).

Läs mer om avgifter på landskapsregeringens webbplats

 

Publicerad 4.12.2018Uppdaterad 18.6.2020