Avgifter

Kopiering A4, per sida (svartvit) 0,15 €
Kopiering A3, per sida (svartvit) 0,30 €
Kopiering, per sida (färg) 1,00 €
Officiellt bestyrkt kopia, per sida 1,20 €
Inskanning av A4, per sida 1,00 €
Omfattande utredning av forskningskaraktär, bl. a. släktutredning 100,00 €

Alla priser är inkl. moms (24%). Prissättningen följer Ålands landskapsregerings beslut om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning (ÅFS 25/2018).

Läs mer om avgifter på Ålands landskapsregerings webbplats

 

Publicerad 4.12.2018Uppdaterad 22.11.2019