Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Avgifter

Kopiering A4, per sida (svartvit) 0,15 €
Kopiering A3, per sida (svartvit) 0,30 €
Kopiering, per sida (färg) 1,00 €
Officiellt bestyrkt kopia, per sida 1,20 €
Inskanning av A4, per sida 1,00 €
Omfattande utredning av forskningskaraktär, bl. a. släktutredning 100,00 €

Alla priser är inkl. moms (24%). Prissättningen följer Ålands landskapsregerings beslut om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning (ÅFS 25/2018).

Läs mer om avgifter på Ålands landskapsregerings webbplats

 

Publicerad 4.12.2018Uppdaterad 22.11.2019