Uppdaterad information om landskapsarkivets verksamhet i coronatider

Läsesalen vid Ålands landskapsarkiv är återigen öppen för besökare. Under rådande omständigheter ombeds alla våra kunder följa anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd. Läs mer

Åländska passförteckningar

I Ålands landskapsarkiv förvaras Ålands kronofogdes arkiv samt Ålands magistrats arkiv. Dessa arkiv har överförts till datorn i tabellform och är tillgängliga via Genealogiska Samfundet i Finlands webbplats.

Kronofogdens passförteckningar

I kronofogdens arkiv, serien Bb. Passförteckningar, finns "Förteckning över utfärdade resepass 1863-1916", vars signum är Bb 2. Förteckningen innehåller namnen på över 10 570 personer och dessutom många familjemedlemmar som erhållit ett pass.

Läs kronofogdens passförteckningar (1863-1916) på Genealogiska Samfundets webbplats 

Magistratens passförteckningar

I magistratens arkivets förteckning "Utfärdade pass 1882-1903" med signum I:1Ba 1 har namnen på nästan 4 500 personer, samt många familjemedlemmar, som erhållit ett pass.

Läs Magistratens passförteckningar (1882-1903) på Genealogiska Samfundets webbplats

Publicerad 16.4.2019Uppdaterad 15.8.2019