Forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängd

De publika utrymmena inkl. forskarsalen vid Ålands landskapsarkiv stängs den 18 mars 2020. Stängningen gäller tillsvidare i enlighet med gällande föreskrifter. Dessa har tagits fram av Ålands landskapsregering p.g.a. de undantagsförhållanden som är de rådande på Åland i.o.m. ibruktagandet av beredskapslagen. Detta har gjorts för att förebygga och minska risken att coronaepidemin breder ut sig till Åland.

Åländska passförteckningar

I Ålands landskapsarkiv förvaras Ålands kronofogdes arkiv samt Ålands magistrats arkiv. Dessa arkiv har överförts till datorn i tabellform och är tillgängliga via Genealogiska Samfundet i Finlands webbplats.

Kronofogdens passförteckningar

I kronofogdens arkiv, serien Bb. Passförteckningar, finns "Förteckning över utfärdade resepass 1863-1916", vars signum är Bb 2. Förteckningen innehåller namnen på över 10 570 personer och dessutom många familjemedlemmar som erhållit ett pass.

Läs kronofogdens passförteckningar (1863-1916) på Genealogiska Samfundets webbplats 

Magistratens passförteckningar

I magistratens arkivets förteckning "Utfärdade pass 1882-1903" med signum I:1Ba 1 har namnen på nästan 4 500 personer, samt många familjemedlemmar, som erhållit ett pass.

Läs Magistratens passförteckningar (1882-1903) på Genealogiska Samfundets webbplats

Publicerad 16.4.2019Uppdaterad 15.8.2019